education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ירחונים
ירחון לקידום מנהיגות, מקצועיות, מקצוענות ומצוינות במינהל הבית-ספרי בחינוך היסודי
 

 

הירחון מיועד למפקחים, למנהלים ולבעלי תפקידים בבתי-הספר היסודיים. בירחון נביא מידע מתחום המינהל הבית-ספרי בחינוך היסודי, סקירות קצרות מספרות המחקר בנושאים שונים בתחום, סיפורי הצלחה של מפקחים, מנהלים ובעלי-תפקידים בבתי-הספר היסודיים וכד'.

 

ירחון מספר 33: הזדמנויות ללמידה משמעותית ברשת


בגליון זה נעמוד על התרומה הייחודית של הטכנולוגיה הדיגיטלית והמקוונת ללמידה משמעותית ועל הדרכים לממש אפשרויות אלה.

 

 

ירחונים קודמים:


 

ירחון מספר 32: ועל למידה משמעותית דיברנו?

ירחון מספר 31: המינהל הבית ספרי בעידן דיגיטלי

ירחון מספר 30: כיצד להנהיג ולנהל שינוי

ירחון מספר 29:  עבודת צוות 

ירחון מספר 28: הדרך אל מרחב בטוח באינטרנט

מצגת לשימוש צוותי הוראה וניהול לשם דיון בדרכים להבטחת התנהלות מושכלת ובטוחה של התלמידים ברשת האינטרנט

ירחון מספר 27: פדגוגיה חדשנית או פדגוגיה איכותית בסביבת למידה חדשנית

ירחון מספר 26: מה לניהול על-פי יעדים ולחינוך?

ירחון מספר 25: מוטיבציה 1 של המורים בעבודתם - כיצד?

ירחון מספר 24: מי אני המורה?

ירחון מספר 23: ניהול פדגוגי למימוש הזדמנויות

ירחון מספר 22: "מצוינות בית-ספרית"
ירחון מספר 21: "ניתוח עיסוקים ואופק חדש"
ירחון מספר 20: "של מי העונש הזה?" - ענישה: דרכים חלופיות

ירחון מספר 19: "ניהול על פי ערכים"

גיליון מספר 18: במה להתפתחות מקצועית בבית ספר העובד על פי סטנדרטים 

קראו גם תיאור של סדנה לפיתוח הצוות

גיליון מספר 17: תפקידים בבית-ספר העובד על-פי סטנדרטים

גיליון מספר 16: עיצוב חזון בית-ספרי והנחלתו

גיליון מספר 15: גיבוש מדיניות בבית הספר היסודי בנושא שיעורי בית

גיליון מספר 14: כניסה לתפקיד

גיליון מספר 13: הגישות – דרכי ההוראה-למידה ומסגרות הלימוד שיכולות לקדם הישגי תלמידים בסיכון

גיליון מספר 12: ניהול הידע בבית הספר או ניהול בית הספר כארגון לומד

גיליון מספר 11: ניהול שונות, מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ושוויון בבית ספר העובד על פי סטנדרטים

גיליון מספר 10: הערכת עבודת המנהל

גיליון מספר 9: מעורבות הורים בחינוך

גיליון מספר 8: ניהול משאבי אנוש (2): הערכת עבודת המורים

גיליון מספר 7: ניהול משאבי אנוש (1): הערכת עבודת המורים

גיליון מספר 6: בתי ספר אפקטיביים

גיליון מספר 5: תקציר של מחקר על השפעת תכנית הלימודים על פיתוח אחריות אישית ללמידה ומסגרת החינוך (רב-גילית) על קידום משתנים אישיותיים והישגים של תלמידים

גיליון מספר 4: ניהול בית ספר ומנהיגות פדגוגית

גיליון מספר 3: ניהול כפרופסיה

גיליון מספר 2: מצוינות בניהול או ניהול מצוינות

גיליון מספר 1: תקציר של מחקר מקיף בנושא הישגים בלימודים של תלמידים עולים

 

 

בתחילת נובמבר, 2007, יצא לאור אוגדן ובו 15 הגיליונות הראשונים
של הירחון "4 הממ"ים". מחיר האוגדן 25 ₪.


ניתן לרכוש את האוגדן ב"ספר לכל"
רח' הבנאי 32, חולון, 58856
טל': 1800-35-1800
פקס: 1800-36-1800.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/12/2015