education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
עלון האגף לחינוך יסודי - "באופן יסודי"
 

עלון "באופן יסודי" פורס לפניכם את העשייה הענפה בחינוך היסודי בכלל ובאגף לחינוך יסודי בפרט. מטרתו לייצר שותפות טובה בין המטה לשטח ולהעמיק את הלמידה המשמעותית ואת יישומה, בדגש על תפקודי הלומד.

 

בכל עלון מוצגים מספר מדורים:

  1. נושא מרכזי  – מה על סדר היום בבתי הספר היסודיים בהיבט העיוני ובהיבט המעשי.
  2. להגביה עוף - עדויות מהשדה על עשייה בנושא המרכזי, תוך הבלטת היסודות של למידה משמעותית במיקוד על פיתוח תפקודי לומד וקידום הישגים.
  3. צו קריאה – חומר קריאה חיוני ובסיסי לטיוב העשייה בבתי הספר.
  4. החודש שהיה... - סקירה של  אירועים מרכזיים באגף לחינוך יסודי.
  5. מידע ועדכונים שוטפים

 

אנו מקווים כי תמצאו את העלון שימושי ומועיל, וכאמצעי למינוף עשייה חינוכית ומשמעותית.

 

 

 

 

 

עלון 81: הודעות ועדכונים, דצמבר 2022

 

עלון 80: הודעות ועדכונים, נובמבר 2022

 

עלון 79: הודעות ועדכונים, יוני 2022

 

עלון 78: הודעות ועדכונים

 

עלון 77: הודעות ועדכונים, דצמבר 2021

 

עלון 76: הודעות ועדכונים, אוקטובר 2021

 

עלון 75: הודעות ועדכונים, ספטמבר 2021

 

עלון 74: הודעות ועדכונים, אוגוסט 2021

 

עלון 73: הודעות ועדכונים, יולי 2021

 

עלון 72: הודעות ועדכונים, יוני 2021

 

עלון 71: הודעות ועדכונים, מאי 2021

 

עלון 70: הודעות ועדכונים אפריל 2021

 

 עלון ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות

 

עלון ליום הזיכרון לשואה ולגבורה

 

עלון 69: הודעות ועדכונים מרץ 2021(2)

 

עלון 68: הודעות ועדכונים מרץ 2021

 

עלון 67: הודעות ועדכונים פברואר 2021

 

עלון 66: הודעות ועדכונים ינואר 2021

 

עלון 65: הודעות ועדכונים דצמבר 2020

 

עלון 64: הודעות ועדכונים נובמבר 2020 (2)

 

עלון 63: הודעות ועדכונים נובמבר 2020

 

עלון 62: הודעות ועדכונים ספטמבר 2020

 

עלון 61: הודעות ועדכונים אוגוסט 2020

 

עלון 60: הודעות ועדכונים יולי 2020

 

עלון 59: הודעות ועדכונים יוני 2020 (2)

 

עלון 58: הודעות ועדכונים יוני 2020

 

עלון 57: הודעות ועדכונים מאי 2020

 

עלון 56: הודעות ועדכונים אפריל 2020 (2)

 

עלון 55: יום השואה תש"ף

 

עלון 54: הודעות ועדכונים אפריל 2020

 

עלון 53: הודעות ועדכונים מרץ 2020 (2)

 

עלון 52: הודעות ועדכונים מרץ 2020

 

עלון 51: הודעות ועדכונים פברואר 2020

 

עלון 50: הודעות ועדכונים ינואר 2020

 

עלון 49: הודעות ועדכונים דצמבר 2019

 

עלון 48: הודעות ועדכונים נובמבר 2019

 

עלון 47: הודעות ועדכונים ספטמבר 2019

 

עלון 46: לקראת פתיחת שנה"ל תש"ף

 

עלון 45: הודעות ועדכונים יוני 2019 (2)

 

עלון 44: הודעות ועדכונים יוני 2019

 

עלון 43: הודעות ועדכונים מאי 2019

 

עלון 42: הודעות ועדכונים מרץ 2019

 

עלון 41: הודעות ועדכונים פברואר 2019

 

עלון 40: הודעות ועדכונים ניאור 2019 (2)

 

עלון 39: הודעות ועדכונים ינואר 2019

 

עלון 38: הודעות ועדכונים דצמבר 2018(2)

 

עלון 37: הודעות ועדכונים דצמבר 2018

 

עלון 36: הודעות ועדכונים נובמבר 2018 (2)

 

עלון 35: הודעות ועדכונים

 

עלון 34: הודעות ועדכונים אוקטובר 2018

 

עלון 33: לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ט

 

עלון 32: הודעות ועדכונים יוני 2018

 

עלון 31: הודעות ועדכונים מאי 2018- 2

 

עלון 30 : הודעות ועדכונים מאי 2018

 

עלון 29: הודעות ועדכונים מרץ 2018

 

עלון 28: הודעות ועדכונים פברואר 2018

 

עלון 27: הודעות ועדכונים ינואר 2018

 

 עלון 26: מידע ועדכונים דצמבר 2017


עלון 25: יום זכויות הילד, מידע ועדכונים

 

עלון 24: מידע ועדכונים נובמבר 2017

 

עלון 23: הצעות לשיח ולהתנסות בכיתות לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

 

עלון 22: מידע ועדכונים אוקטובר 2017

 

עלון 21: מידע ועדכונים ספטמבר 2017

 

עלון 19: איגרת היערכות לפתיחת שנת הלימודים

 

עלון 17: מידע ועדכונים יוני 2017

 

עלון 16: חטיבות צעירות

 

עלון 15: איגרת אביב

 

עלון 14: על מצוינות ועל הצטיינות ומה שביניהן

 

עלון 13: "הדרך החדשה - התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית"

 

עלון 12: תרבות יהודית ישראלית

 

עלון 11: "שיר של יום"

 

עלון 10 : מעורבות חברתית

 

עלון 9: סביבות למידה

 

עלון 8: איגרת לפתיחת שנה"ל תשע"ז

 

עלון 7: איגרת לסיום שנה"ל תשע"ו

 

עלון 6: פסיכו פדגוגיה ולמידה משמעותית

 

עלון 5: ירושלים

 

עלון 4: גיוון דרכי הוראה

 

עלון 3: מתמטיקה בחינוך היסודי

 

עלון 2: דיבור בציבור

 

עלון 1: מחקרי Pirls  ו-e-Pirls, טבת תשע"ו, ינואר 2016

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/12/2022