education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ביקור של הנהלת האגף לחינוך יסודי במחוז תל-אביב
 

בתחילת החודש ביקרה הנהלת האגף לחינוך יסודי במחוז תל-אביב. בביקור השתתפה גב' יוהנה צימרמן, מפקחת מתאמת במחוז, וכן השתתפו מפקחים כוללים ומדריכות מחוזיות. הביקור נפתח בתרגיל היכרות מקורי בין המשתתפים, ולאחר מכן תיארה המפקחת המתאמת של המחוז את הפרופיל המאפיין אותו, את תפיסת העולם החינוכית שלו ואת העקרונות הנגזרים מכך בהתייחס לאופן התנהלותו: אוטונומיה, שיתופי פעולה ופרואקטיביות.


לאחר מכן הציגה כל מפקחת את עצמה באמצעות משפט המשקף את עמדותיה החינוכיות וקישרה אותו לדרכי עבודתה ולהובלתה הפדגוגית. בשלב הבא פירטה גב' רונית זכאי, ראש היחידה לקידום יזמות וחדשנות בחינוך במחוז, את מטרות היחידה, את הפעולות שהיא מבצעת לאורך השנה ואת מהות האתר המלווה: המכרה למשאב אנושי


בחלק הבא נערכו מעגלי שיח בין המשתתפים שהתמקדו במספר נושאים: העצמת דרג הביניים בבתי-הספר, צמצום פערים בחינוך והדרה, חדשנות בחינוך. השיח נסוב על פעולות שבהן המחוז נוקט למינוף נושאים אלה.


לסיום סקרה מנהלת האגף לחינוך יסודי את הכיוונים המרכזיים של המטה ואת תכניות הפעולה הנגזרות מהם לשנת הלימודים תשע"ו-תשע"ז.

 

רשמים מהביקור


• "היה מעניין ופורה. הקשר בין המטה לשדה מאוד חשוב ויש להדק את שיתופי הפעולה בינינו".
• "תודה שהגעתם למחוז כדי להקשיב, לשמוע אותנו ולראות את המורכבויות. הייתה תחושה של התעניינות אמיתית".
• " הקשר הבלתי אמצעי וההיכרות עם האנשים היו נעימים ".
• "הביקורים האלה מאוד משמעותיים לנו. התחושה שהמטה הגיע והקשיב לנו היא טובה. יכולנו לדבר על נושאים משמעותיים ולשתף בהתלבטויות".
• "ההכנה למפגש חיזקה את תחושת השייכות, הגאווה והקשר בינינו. חשבנו יחד איך להעביר את רוח המחוז ולתת טעימות קטנות כדי שתוכלו לחוש אותנו. אני מבינה כמה חשוב הדיאלוג עם השטח, התחושה שרואים אותך. מבחינתי המפגש היה מודלינג לעבודה יעילה".

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/05/2016