education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
בית-ספר "אוולינה דה רוטשילד" ממלכתי דתי יסודי לבנות
 


מפקח: ישי לוי


מנהל: יוסי אוחנה


יישוב: ירושלים


מחוז: מנח"י

 

הלמידה המשמעותית היא אבן בוחן בתהליך הלמידה בבית-הספר " אוולינה דה רוטשילד" ועל-פי עקרונותיה נבנה מודל של תכנית "מובילות בשכונה'". התכנית פועלת החל משנת תשע"ד בשיתוף "יד בן צבי". במסגרת התכנית לומדות תלמידות כיתות ו' בקבוצות קטנות וחוקרות אתרים ודמויות בשכונות שונות הסמוכות לבית-הספר. שיא התכנית הוא יציאת כל תלמידות בית-הספר לסיור לימודי מהנה ומרתק באתרי העיר.

 

סרטון על תכנית "מובילות בשכונה"

 

מטרות התכנית

• העמקת ההיכרות עם התרבות, המורשת, ההיסטוריה והטבע של העיר ירושלים;
• טיפוח תחושת גאווה בעיר ירושלים;
• חיזוק תחושת השייכות לעבר המפואר של עם ישראל;
• קידום למידה משמעותית וטיפוח תפקודי לומד החיוניים למאה ה-21 באמצעות תהליכי הוראה ולמידה המגבירים את מעורבותן של התלמידות והמעניקים להן תחושת ערך.

 

מבנה התכנית

• תלמידות כיתות ו' משלימות במהלך השנה 12 משימות במעגל החיים הבית-ספרי ובמעגל החיים הקהילתי. אחת המשימות היא תכנית "מובילות בשכונה".

• ציר אורך - בכל שנה נקבע ציר אורך לתכנית הכולל הוראה ולמידה בשכונה מסוימת בירושלים ועליה, לדוגמה: א) בשנת תשע"ד ציר האורך היה "היבטים היסטוריים" והתכנית התמקדה במוסדות לאומיים ואישים מנהיגים בשכונת רחביה ב) בשנת תשע"ה ציר האורך היה "טבע וסביבה" אשר נלמד באזור עמק המצלבה ג) בשנת תשע"ו הציר הוא "החסד בעקבות הרבנית קפאח" אשר נחקר במוקדי החסד בשכונת נחלאות.

• תכנית בינתחומית - תכנית הלימודים משלבת תכנים, מושגים, ערכים ומיומנויות מתחומי דעת שונים, לדוגמה: היכרות עם אתרים בשכונות שונות בירושלים (לימודי ארץ ישראל והיסטוריה), חקר הצומח והחי באזור עמק המצלבה (מדעי הסביבה), הבנת המשמעות של עץ הזית ביהדות (תנ"ך), ליווי הסיור הבית-ספרי בקטעים מוסיקליים הקשורים למקום (מוסיקה), חשיפה ליצירותיה של המשוררת לאה גולדברג בשכונת רחביה (ספרות), בחינת מוטיבים של חסד באמנות בעקבות מפעלי החסד של הרבנית קפאח (אמנות).

 

התכנית כוללת:

 לימודים עיוניים על האתרים והשכונה;
 סיורים להיכרות עם האתרים המאפיינים את השכונה;
 תכנון סיור לימודי לכלל תלמידות בית-הספר: פיתוח אמצעי המחשה, משחקים לימודיים, הסברים עיוניים, הצגות, קטעי נגינה ועוד בהקשר לאתר הנלמד;
 הדרכת כלל תלמידות בית-הספר בסיור לימודי בן 4-3 שעות באתר: כל 4 תלמידות מדריכות חצי כיתה.

 

בנימה אישית מפי המנהל

התכנית "מובילות בשכונה" יוצרת חוויות למידה מהנות ברוח חברית וידידותית ומטפחת את תפקודי התלמידות בדגש על:
תפקוד תוך אישי – חיזוק הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות העצמית, יכולת עמידה בפני קהל, נטילת אחריות, נקיטת יוזמה, הצבת יעדים, קבלת החלטות.
תפקוד בין אישי – עבודה בצוות, שיתוף פעולה, למידת עמיתים, מעורבות חברתית דרך עשייה ונתינה לזולת. העשייה של התלמידות הבוגרות היא מודל ערכי עבור התלמידות הצעירות בבית-הספר.
תפקוד קוגניטיבי - עיבוד מידע והעברתו בדרכי הוראה יצירתיות תוך התאמה לשכבות גיל צעירות.

בשנת הלימודים תשע"ו זכה בית-ספר "אוולינה דה רוטשילד" בפרס חינוך ארצי של החינוך הממלכתי דתי על הובלת חדשנות בתהליכי הוראה ולמידה.

 

סרטון המציג את ההדגשים הבית-ספריים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/05/2016