education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קבוצות דיון
 

אנחנו מעוניינים בתגובות ובהערות מציבור הקוראים שלנו.
האתר שלנו מיועד לכם, הקוראים ברחבי הארץ והעולם. רעיונותיכם, תגובותיכם והערותיכם חשובים לנו מאוד. ויש לכם כאן במה להביע אותם.


קיימים באתר מספר פורומים סביב נושאים שונים שנראים לנו ראויים לדיון. במקרים שבהם נראה לנו שהדיון ראוי לתפוצה - נפרסם את עיקרי הדיון באתר. פורומים יוספו ויורדו בהתאם לנושאים שבהם האגף מטפל.
 

זכותם וחובתם של עורכי האתר לשמור על דיון תרבותי והוגן. הודעות הפוגעות במשתתפים אחרים, או סוטים יתר על המידה מנושא הדיון יימחקו.


הפורומים שבאתר:

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2016