education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
טיפול בפרט (הכלה)
 

יעד ההכלה עוסק ב"שילוב" הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים" ומתייחס לכלל הלומדים בחינוך הרגיל בכל המגזרים ובכלל זה תלמידים מתקשים ובעלי לקויות למידה, וקשיי התנהגות.

קידום מטרת היעד משמעותה עיסוק בממדים שונים של הכלה ובכלל זה הצורך ביצירת תרבות של הכלה, מדיניות של הכלה וטיפוח עשייה של הכלה בכלל המסגרות החינוכיות .

במערכת החינוך לומדים תלמידים עם יכולות מגוונות וצרכים שונים ועלינו לשאוף ולהעניק לכולם מענה, מתוך יחס אישי וטיפוח תחושת מסוגלות וגיוון בדרכי ההוראה, ישפרו את הסיכוי של כל תלמיד בכלל ומתקשה בפרט לממש את הפוטנציאל הגלום ולהגיע להישגים מתוך תחושת הצלחה.

 


אתי סאסי
מנהלת אגף א'
לחינוך יסודי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/02/2021