education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
רכז השתלבות
הצבע השמיני - שלומית כהן אסיף
 

שמונה צבעים ראיתי
בקשת על הגבעה
אמרו לי:
"לקשת יש צבעים שבעה
ספור מחדש, טעית!
מה שם הצבע שראית?"
אין לו שם
לצבע השמיני
הוא זורח בקשת למעני
רק אני רואה אותו
רק אני

 

 

נהרות של דיו אנו, צוות היחידה לטיפול בפרט ומדריכות ההכלה, יכולות לשפוך בניסיונות להסביר את מהות תפקידו של רכז ההשתלבות בבית הספר, אך לו נדרשנו לתמצת את מהות התפקיד בארבע מילים היינו בוחרות לתאר זאת כך: "לראות את כל הקשת". 


לראות את כל הקשת הנמצאת בתוך התלמיד ולראות את כל קשת התלמידים בכיתה. זו תמצית האתגר של המורה כשהוא מנהל את תהליך הלמידה בכיתה ההטרוגנית. תפקידו של רכז ההשתלבות הוא לסייע לו בכך ולמצוא את הצבע השמיני בתלמיד, במורה, בכיתה ואף בו עצמו.


והתפקיד שלנו? התפקיד שלנו הוא להכשיר אתכם לתפקיד. אנו עושות זאת בעזרת פיתוח מקצועי המתבצע במרכזי הפסגה השונים ובעזרת חומרים הנאספים והנכתבים עבורכם.


איגרות רכזי ההשתלבות נכתבות במטרה להנגיש את הידע המקצועי הרב הקיים בתחום של "הוראה בכיתה הטרוגנית" - ידע עיוני ומעשי. מטרתנו היא להקנות כלים חדשים, ידע חדש, להציג שאלות לחשיבה ולהתבוננות עצמית ולחדד ידע קיים. האיגרת נכתבת במיוחד עבורכם ואתם מוזמנים לעשות בה שימוש ולתווך את הידע הקיים לצוות החינוכי בבית הספר.

 

בהצלחה ובהערכה רבה
מוריה טלמור

 

 

 

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 16 -מודל הקשת

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 15 -מרחב פיזיטלי מותאם עיצוב אוניברסלי ללמידה

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 14 – ממיפוי לתוכנית עבודה, גשר המ"מים / מותאם חרדי

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 13 - הוראה מותאמת פרט בכיתה ההטרוגנית – בעת למידה מרחוק

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 12 – תכנון פדגוגי ועקרונות להוראה מותאמת – ינואר 2020

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 11 - מגדר - מאי 2019

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 10 - ילדים בסיכון - פברואר 2019

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 9 - עולים - דצמבר 2018

 

  איגרת לרכזי השתלבות מספר 8 - לקויות למידה - מאי 2018

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 7 - למידה משמעותית והכלה בכיתה ההטרוגנית - אפריל 2018

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 6 - תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה ההטרוגנית - מרץ 2018 , איגרת מספר 6 בערבית

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 5 - הדרך החדשה - התוכנית ממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית - פברואר 2018

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 4 - מודל משכ"ית להוראה בשעות הפרטניות - פברואר 2018 , איגרת מספר 4 בערבית

 

  איגרת לרכזי השתלבות מספר  3 - פסיכופדגוגיה - ינואר 2018 , איגרת מספר 3 בערבית

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 2 - הוראה חכמה - דצמבר 2017

 

 איגרת לרכזי השתלבות מספר 1 - תפקיד רכז ההשתלבות - מבוא - נובמבר 2017 , איגרת  מספר 1 בערבית 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/06/2021