education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
חופשת הקיץ
 

בתקופת חופשת הקיץ משתנים דפוסי הפעילות של הילדים, מספר שעות הפנאי שלהם גדול יותר ומגוון הפעילויות שבו הם עסוקים רחב יותר.

 

הילדים מטיילים יותר, לעתים למקומות מרוחקים שקודם לא הגיעו אליהם, ולעתים בלי ליווי מבוגר. הם נפגשים עם חבריהם לשעות בילוי ארוכות והוגים שפע של רעיונות חדשים לפעילויות בשעות הפנאי.

 

היפגעות ילדים בתאונות דרכים בחודשי הקיץ גבוהה מהממוצע החודשי. בחודשי חופשת הקיץ מרבית הילדים הנפגעים בתאונות דרכים הם נוסעי רכב.

בקרב הילדים הנפגעים בתאונות דרכים באופן חמור בחודשי חופשת הקיץ שיעור הולכי הרגל הוא הגבוה ביותר.

מרבית הילדים הנפגעים בתאונות דרכים בחודשי הקיץ באופן חמור כהולכי רגל אינם חוצים את הכביש באופן רגיל אלא מתפרצים לכביש, חוצים כשהם מוסתרים או לא חוצים את הכביש כלל.

כמו כן מרבית הילדים הנפגעים בתאונות דרכים בחודשי הקיץ באופן חמור כהולכי רגל חוצים את הכביש שלא במעבר חצייה ולא ליד צומת - כלומר בקטע כביש שאינו מיועד לחצייה.

 

 בטיחות בדרכים בחופשת הקיץ- הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/12/2012