education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
על התכנית
"לנוע בעולם מתנועע" - חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים בגן הילדים
 

החינוך לבטיחות בדרכים בגיל הרך מציב את התשתית שיש לבסס עליה את המיומנויות המורכבות הנחוצות להסתגלות נאותה לשימוש ראוי בדרכים. תשתית זו היא היסוד לטיפוח תרבות של התנהגות בדרכים מתוך החשבות בזולת, ויש לה חשיבות רבה בתהליך הכנת הילדים לחיים בעולם המודרני.

 

תכנית הלימודים "לנוע בעולם מתנועע" מיועדת לגן הילדים, ויש לה חשיבות רבה בתהליך הכנת הילדים לחיים בעולם המודרני.

 

תכנית הלימודים "לנוע בעולם מתנועע", מיועדת לגן הילדים והיא חלק מהחינוך לבטיחות ולטיפוח תרבות של התנהגות בטיחותית בדרכים. התכנית, "לנוע בעולם מתנועע", בונה את התשתית שעליה יתבססו המיומנויות הנחוצות לשימוש מושכל בדרכים ולחיים בעולם דינמי.

 

מטרות בתכנית:

 

 1. פיתוח היכולת של הילדים לנוע במרחב שיש בו משתמשים אחרים.

 2. טיפוח המודעות של הילדים לגבולות היכולת שלהם בעת התנועה בדרכים.

 3. הקניית ידע בתחום התנועה בדרכים וחוקיה.

 4. טיפוח היכולת להשתמש בידע קודם בעת התנועה בדרכים.

 5. טיפוח היכולת להחליט ביעילות ובמהירות, ולבצע את ההחלטות.

 6. פיתוח תחושת אחריות אישית להתנהגות כהולך רגל, כרוכב אופניים, כנוסע ברכב וכנהג לעתיד.

 

מאפייני התכנית:

 

 1. מודולרית

 2. הפעילויות ערוכות לפי סדר קושי עולה

 3. יחידות שכוללות מרכיבי תפיסה, תנועה, ידע ומודעות

 4. פעילויות שניתנות לשילוב בתכנית הלימודים בגן

 5. הפעילויות הניתנות ליישום בכיתת הגן, בחצר הגן, או במרחב תנועה (בדרך, במגרש)

 

המדריך לגננת "לנוע בעולם מתנועע" כולל:

 

 • רקע תאורטי

 • הצעות לפעילויות עם ילדים

 • הצעות לפעילויות עם הורים

 

במדריך "לנוע בעולם מתנועע" שני חלקים:

 

 • מודעות לגבולות היכולת

 • התייחסות לסובב

בכל חלק שישה פרקים, שכל אחד מהם עוסק במרכיב התנהגותי אחד של החינוך לבטיחות בדרכים: מהירות תנועה, ראייה והיראות, מעברים במרחבים, התקדמות והתחשבות ועוד. הפרקים כוללים הצעות לפעילויות לטיפוח מיומנויות – מפעילויות ברמה של זיהוי ומיון ועד לרמה של פתרון בעיות.

 

רכישת המדריך:

 

רכישת המדריך לגננת בהוצאה לאור "מעלות"

 

 

 

 להדפסת התכנית לנוע בעולם מתנועע.
 
 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2012