education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ההפסקה כזמן זה"ב
 
 

מה בחוברת?

ההפסקה כזמן זה"ב נועדה לסייע בידי המעוניינים לתכנן ולארגן את זמן ההפסקות בין   השיעורים בבית הספר היסודי, בפעילויות הקשורות בבטיחות בדרכים.

היא מיועדת לרכזים לבטיחות בדרכים ולמורים המפעילים תכניות בנושא בטיחות בדרכים, ולאחראים על הפעלת התלמידים במה שקרוי הפסקה פעילה. החוברת עשויה לשמש גם מדריכים צעירים בתנועות הנוער, או תלמידים העוסקים בחונכות, או בפעילות במסגרת מחויבות אישית והמעוניינים לקדם את תחום הבטיחות בדרכים.

החוברת כוללת: רציונל לתכנון זמן ההפסקה והצעות ליישום הפעילויות לפי מוקדים וכן דוגמאות של פעילויות בכל מוקד.

הדוגמאות לארגון מתחמים ולפעילויות השונות הינן הצעות בלבד, בגדר טעימה ראשונית.

בתי הספר מוזמנים להוסיף רעיונות ולגוון את מוקדי הפעילויות על פי כישוריהם, ניסיונם וצורכיהם.

מבוא

סוגיית ארגון פעילותם של התלמידים במועדי ההפסקות מעסיקה כבר שנים את המחנכים.

ההפסקה בין שעות הלימוד בבית הספר מכוונת למנוחה ולהשתחררות מפעילות לימודית מאומצת והיא חלק מסדר היום הקבוע בכל בית ספר.לכן הפעילות הנעשית בה נגזרת מהתפיסה החינוכית של בית הספר ומתאימה למדיניותו.   

 

בדרך כלל משמשת ההפסקה לפעילות חופשית,  והילדים בוחרים את הפעולות שבהן יעסקו, את המשחקים שבהם ישחקו ואת קבוצת השווים  - החברים - שאיתם יחלקו את הזמן.

ההפסקה מאפשרת לבית הספר להיענות לנטיית התלמידים לבחור פעילויות מיוזמתם האישית ולנהל אותן בעצמם.

יש הגורסים שיש להותיר את הפעילויות בזמן ההפסקה באחריותם של התלמידים ולבחירתן על פי נטיותיהם ושיקול דעתם, אך יש הטוענים שפעילות חופשית בלתי מבוקרת מגדילה את הסיכון להיפגעות תלמידים. ישנם אומדנים שונים לגבי היקף היפגעות תלמידים בשטח בית הספר. במחקר בין-לאומי רחב היקף שהתקיים בשלהי שנות ה-90 של המאה העשרים, נמצא ש-10% בקירוב  מהתלמידים נפגעים בשטח בית הספר לפחות פעם אחת בשנה, פגיעה המחייבת טיפול רפואי כלשהו. נמצא גם שכרבע מהתאונות מתרחשות בין השעות  10:00 ל-11:00, בזמן ה"הפסקה הגדולה".

 

נוכח הממצא הנ"ל המליצה הוועדה הציבורית  - שתפקידה לצמצם את האלימות בקרב ילדים ובני נוער במערכת החינוך - על הפעולות האלו:

 • הגברת הפיקוח וההשגחה על התלמידים בעת ההפסקות;
 • חיזוק הקשר האישי בין אנשי הצוות החינוכי לתלמידים;
 • חיזוק הלכידות בקרב חברת התלמידים והגברת תחושת השותפות ביניהם.

המלצות אלו ניתנות למימוש בהפסקה הפעילה.

 

נראה שהיערכות בית הספר אמורה לכלול לא רק  שיעורים מתוכננים ומאורגנים, אלא  עליה לתכנן ולארגן גם את  ההפסקות. ההנחה היא  שבכל משך הזמן שבו נמצאים התלמידים

בבית הספר מתקיים  רצף של תהליך לימודי חינוכי מובנה מראש. על פי  מדיניות בית הספר.

ההפסקה הינה אפוא "יחידת לימוד" העומדת בפני עצמה.

בשנים האחרונות קיימת נטייה להשפיע על המתרחש בין התלמידים בהפסקה ולסייע בידיהם למלאה בתוכן.

בתי ספר רבים  רואים ב"הפסקה הגדולה" זמן חשוב ללימוד משמעותי, שהשפעתו החיובית על התלמידים עשויה להיות ניכרת   נמצא שמספר בתי ספר הבוחרים לעסוק בנושאים לימודיים וחינוכיים בזמן ההפסקה הגדולה הולך ועולה.

אחד הנושאים  המרכזיים המתאימים ללימוד בעת "ההפסקה הגדולה" הוא "זהירות ובטיחות בדרכים",שהוא נושאה שלחוברת זו.

 

 

"הפסקה פעילה" שנמשכת 25 - 30 דקות, קיימת במערכת החינוך שנים רבות. בשנים האחרונות החלו בתי ספר רבים להקדיש חלק מן ההפסקות המאורגנות להתמקדות בנושאים חינוכיים שבית הספר מייחס להם חשיבות מיוחדת, כמו בטיחות בדרכים, מודעות לסביבה ועוד.

 

הצוות הפדגוגי של בית הספר יכול לקבוע ימים אחדים בשנה שבהם יופעלו התלמידים בהפסקות בפעילויות לימודיות חווייתיות המכוונות לסיכום נושא כלשהו שנלמד בכיתות, או לחלופין ליצירת פתיח לנושא שיילמד בכיתות בדרך של פעילות חווייתית מהנה, משחררת ומפיגה מתחים.

בתהליך הבניית ההפסקה הפעילה, ראוי לעודד את התלמידים להיות שותפים פעילים  בתכנונה ובהפעלתה.

 

ההפסקה הפעילה היא שעה של פנאי המנוצל באיכות טובה  והאקלים החינוכי המתקיים בה מאופיין בגישה בלתי פורמלית, בפעילות רב-גונית ובייחוס ערך שווה לכל פעילות ולכל פרט.

בהפסקה מתנסים התלמידים בחוויות מהנות, בהצלחות, בשיתוף פעולה, בהתחשבות בזולת ואחדים מהם אף מפגינים כושר מנהיגות,.  בהפסקה מופעלים התלמידים על ידי חבריהם. הם מבקרים, מציעים, משפיעים, משפרים את כישוריהם,   כל אלה על פי בחירתם. הפעילות מזמנת גילויי מנהיגות חיובית ומייחסת חשיבות למגוון הכישורים והכשרים הבאים בה לידי ביטוי אצל ילדים שונים, בלי קשר להישגיהם הלימודיים.  

 

בחוברת הפסקה כזמן זה"ב הבאנו הצעות לפעילויות שמטרתן לחזק אצל התלמידים את הנושאים הנלמדים בשיעורי זה"ב כפי שהם מתקיימים במערכת הלימודים הסדירה של בית הספר. בזמן ההפסקה הפעילה אפשר להשלים נושאים שונים שנלמדו במהלך השיעורים   באמצעות חוויות דמויות-אמת המתוכננות לסביבת למידה שונה מהכיתה .

עצם ההתנהלות בשעת הפסקה בבית הספר יש בה סממנים לא מעטים הדומים להתנהלות בדרכים: כיצד להתנהל במקום צפוף, איך לא להתנגש,ולא לפגוע בהולכי רגל הנעים במסדרונות שבבניין בית הספר, איך לתפקד במפגש המסדרונות ועוד. זוהי הדמיה של תרגול התנהלות בדרך.

 

הפעילויות מאפשרות לתלמידים ללמוד בדרך התנסות, יישום והפקת לקחים את דרכי השימוש בדרכים ואת ההתנהלות בהן: ציות לחוקים, הבנת המשמעות של הסימנים והסמלים, פתרון בעיות, במצבים מורכבים בדרך, התמצאות במרחב, ועוד.

הדוגמאות שהובאו בחוברת זו הן בגדר הצעות בלבד ובתי ספר מוזמנים לפתח מודלים יצירתיים נוספים ומתבקשים לשלוח את רעיונותיהם אל הממונים המחוזיים על הזהירות והבטיחות בדרכים לצורך פרסומם והפצתם .

ההפסקה הפעילה

מטרות כלליות של ההפסקה הפעילה:

 • להגביר את תחושת השייכות לבית הספר ולהפוך את המוסד החינוכי למקום חביב על התלמידים שיעורר בהם יחס חיובי ויגרום  להם הנאה.
 • לסייע לתלמידים לפרוק מתחים, לנוח ולהירגע;ובכך לתרום ליצירת אווירה רגועה  במתחם בית הספר למתן את תופעת האלימות ולצמצם את התאונות המתרחשות בו;
 • לגבש את התלמידים מבחינה חברתית, לחזק את הקשרים הבלתי- פורמליים בינם לבין בני גילם. וליצור מערכת יחסים תקינה וקרובה בינם לבין צעירים מהם ומבוגרים מהם;
 • לטפח "תרבות שעות פנאי והפוגה" ו"תרבות משחק"  ולבסס הבנה שגם פעילות חופשית מעוגנת בכללים ובחוקים שאינם פוגעים בעניין ובהנאה;
 • לחנך את אוכלוסיית בית הספר לקבלת אחריות על  המתרחש במקום , לניהול עצמי, להתמדה, למעורבות אישית, לבחירה וקבלת החלטות על פי שיקול דעת, ליוזמה ולמנהיגות.

עקרונות מנחים

 • הפעילות בהפסקה מחייבת שיתוף בהחלטות ונשיאה באחריות מצד כל אוכלוסיית בית הספר.
 •  הפעילות אמורה להתאים לאופי בית הספר, לאופי אוכלוסייתו ולמתקנים המצויים בו.
 • התלמידים יקבלו על עצמם אחריות ארגונית. ההתרחשויות ב"הפסקה הפעילה"  תהיינה בניהולם והמורים יסייעו להם בהנחיה, בהכוונה ובכל  עזרה נדרשת.
 • על הפעילויות להיות מגוונות, כדי שכל תלמיד ותלמידה ימצאו בהן עניין ותועלת.
 • גיוון הפעילות יתבטא, בין השאר, ברמת הקושי, בתכנים ובצורה.
 • בדרך כלל, ההצטרפות למוקדי הפעילות תהיה חופשית, נתונה לשיקול דעתו של הפרט, וכמוה המעבר מפעילות אחת לאחרת. יחד עם זאת ניתן גם לשבץ תלמידים בפעילויות השונות על פי שיקולים נוספים של הצוות המארגן את ההפסקה.
 • כל הפעילויות הן שוות ערך לגבי כל תלמיד.
 • מוקדי הפעילות יאפשרו פעילות רב-תחומית, רב-גילית, ניסוי וטעייה, רב-ממדיות, הצלחה והנאה.
 • ארגון הפעילות יכלול תקנון שייערך תוך  שיתוף פעולה. כללי ההתנהגות ייקבעו  לאחר דיונים משותפים עם התלמידים בכיתות, עם  כלל חברת התלמידים, עם מועצת התלמידים, ועם ועדת זה"ב וצוות המורים וההנהלה. חלק מהכללים בתקנון ייועד לחזק התנהגויות רצויות כמו התחשבות בזולת, הגינות, סובלנות ועוד.


ההפסקה כזמן זה"ב -  חינוך לבטיחות בדרכים בהפסקה הפעילה

ההפסקה הפעילה בבטיחות בדרכים היא חלק מתהליך הטמעת הנושא בבית הספר בשילוב עם תחומי דעת אחרים ועם החינוך לערכים ולטיפוח כישורי חיים ותרבות התנהגות באמצעות פעילויות מהנות, מגוונות, יצירתיות ובלתי פורמליות.

הנחות יסוד

 1. החצר ומרחבי בית הספר הם אתרים מתאימים להפעלת הפסקה פעילה בנושא בטיחות בדרכים משום שהם מאפשרים סימולציות רלוונטיות.
 2. עיסוק בנושא בטיחות בדרכים במסגרת ההפסקה בתנאים מדמי מציאות מוסיף  ומחזק את יעילות הלמידה של נושאי הלימוד השונים.
 3. אופייה של הפעילות בהפסקה הפעילה מאפשר שילוב בין התלמידים, סגל המורים וההורים בתכנון ובביצוע התכנית.
 4. מעורבות של גורמים שונים בבית הספר בארגון ההפסקה הפעילה בנושא הבטיחות בדרכים מגבירה את המוטיבציה ללמוד את הנושא לעומקו. 
 5. מגוון הפעילויות בהפסקה הפעילה מאפשר תכנון מותאם לצורכי התלמידים  כולם,  מי לפעילות חווייתית ורועשת ומי לפעילות שקטה ומרגיעה. 

מטרות

באמצעות העיסוק בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים  במסגרת ההפסקה הפעילה      

 • תטופח מודעות לנושא בקרב התלמידים, המורים וכלל אוכלוסיית בית הספר.
 • תתקיים התנסות חווייתית ויצירתית בנושאים הקשורים לבטיחות בדרכים  ויופנם נושא רלוונטי שתופס חלק חשוב בחיי התלמידים..
 • התנסות והדמיה באמצעות יצירת סימולציות-דרך והצבת התלמידים בפני משימות מגוונות, בין השאר כאלה הכוללות תהליכים של קבלת החלטות במצבים דמויי-אמת המתקיימים בסביבת למידה במרחב שאינו הכיתה.
 • יתאפשר לבטא רגשות וחוויות של התלמידים כלפי הימצאותם בדרך – רגשות נעימים וחיוביים ולעומתם רגשות  פחד מפני הסכנה שבדרכים.

היערכות בית הספר להפעלת ההפסקה הפעילה בבטיחות בדרכים:

הנהלת בית הספר תמנה צוות לניהול ההפסקה הפעילה. את הצוות ירכזו רכזי הבטיחות בדרכים ו/או הרכזים החברתיים וישתתפו בו מחנכים ומורים לאמנות, לדרמה, למוסיקה, לתנועה ולספורט. בצוות ישתתפו גם נציגי תלמידים (חברי מועצת התלמידים, וועדת זה"ב וכד')

פעילויות צוות ההכנה:

 1. ניסוח מטרות בזיקה לתכנית הלימודים בנושא בטיחות בדרכים בבית הספר.
 2. הטלת אחריות על שכבה או על כיתה או על מועצת התלמידים, לניהול ההפסקה הפעילה בבית הספר.
 3. קביעת התכנים ומוקדי הפעילות בהפסקה .
 4. מינוי  אחראים לבדיקת תוכני הפעילויות והתאמתם לאוכלוסיית בית הספר תוך הבטחת רמתם המקצועית (תיקון טעויות מקצועיות, שגיאות בניסוח וכו')
 5. תכנון תקנון  ההפסקה על פי ה"אני מאמין" הבית-ספרי ועל פי המטרות שנקבעו,  ובניית  כלים להערכת הפעילות בהפסקה כזמן זה"ב.
 6. תכנון המרכיבים האסתטיים והבטיחותיים הכרוכים בפעילויות השונות על מנת להבטיח את בטיחותם והנאתם  של התלמידים.
 7.  הערכת  תהליכי התכנון, הארגון, וביצוע הפעילויות בזמן ההפסקה הפעילה.
 8.  הגדרת השיפורים הנדרשים לקראת הפעלות נוספות בהפסקות על סמך ההערכה והמשוב שיתקבלו מן המעורבים בתכנית (מפעילים ומשתתפים בפועל).


תהליך ההכנה יכלול:

 1. בחירת הנושאים והפעילויות, מבין נושאי הבטיחות בדרכים ומבין הפעילויות המוצעות
 2. התאמת הפעילות לתנאי בית הספר
 3. איתור המשאבים הנדרשים להפעלה
 4. הגדרת תחומי האחריות בין המורים בעלי התפקידים, התלמידים בעלי התפקידים ואחרים
 5. הכנת חברי ועדת זה"ב להפעלת ההפסקה  - יצירת מחויבות ואחריות
 6. העצמה והעמקה של הידע בבטיחות בדרכים, הדרכה וחיזוק האלמנטים הארגוניים וההתנהגותיים הרלוונטיים להפעלת המוקדים השונים בהפסקה
 7. חזרה כללית על הפעלת המוקדים
 8. פרסום ושיווק
 9. שילוט
 10. איסוף משוב והערכה.


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2012