education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נהלים למימוש הזכות  לחינוך – ילדי זרים
 

חינוך חובה חינם

 

כל ילד מעל גיל 5 שנמצא בישראל מעל ל- 3 חודשים נכלל בחוק חינוך חובה והוא זכאי ללמוד במוסד הרשום ומוכר למשרד החינוך. זאת ללא קשר למעמד החוקי של הוריו.

 

הורה אשר אינו שולח את ילדיו לבית הספר עובר על חוק חינוך חובה. במידה והילדים אינם הולכים לבית הספר, למרות שהם בגיל המתאים, ישנם קציני ביקור סדיר, שתפקידם לדאוג כי ילדים, שנמצאים בגיל המתאים, ואינם לומדים בבית ספר, יקלטו במערכת החינוך.

 

 

בתי ספר יסודיים

 

היכן נרשמים?

 

בכל עיר קיימת בעירייה מחלקה האחראית על רישום הילדים לבתי הספר.

מה הם המסמכים אותם יש להמציא?

דרכונים מצולמים של אחד ההורים ושל הילד.

חוזה של הדירה.

מספר ארנונה.

 

 

חשוב לדעת!

 

לחסרי כל תעודה מזהה יש למצוא בעזרת בית הספר פתרונות חלופיים.

 

 

מה צריך לשלם?

 

אגרת חינוך שנתית: מחושבת לפי השלב היחסי בשנה בו הגיע הילד. אגרת החינוך נעה בין 80 ₪ - 100 ₪  וכוללת:

 

  1. ביטוח בפני תאונות אישיות - מכסה תשלומים בגין נכות אך אינו מכסה טיפול ראשוני.
  2. טיפולי שיניים בסיסיים.
  3. חומרים ומלאכה.

תשלום בית ספרי: כל בית ספר גובה תשלום עבור סל תרבות, טיולים ופעילויות שונות המתקיימות בבית הספר.

 

 

כיצד הילד השתלב בבית הספר?

 

כל ילד משתלב בכיתה לפי תאריך לידה. על פי החלטה של מועצה פדגוגית בבית הספר ניתן להוריד את הילד לכל היותר בשנה אחת.

הילד אינו זכאי לשיעור עזר בכל תחום שהוא גם לא בשפות.

 

 

מה קורה במקרה של תאונה בבית הספר?

 

טיפול ראשוני: אם הילד מבוטח בחברת ביטוח יש לפנות לחברת הביטוח. במידה ואינו מבוטח, הילד לא זכאי לקבל טיפול ראשוני. בית החולים יעניק את הטיפול במקרה חירום, אך ידרוש בשלב מאוחר יותר תשלום על הוצאות הטיפול.

טיפול בגין הנכות: הילד זכאי לקבל טיפול בגין הנכות. התשלום הנ"ל מכוסה באגרת החינוך.

 

 

גן חובה

 

היכן נרשמים?

 

ההרשמה לגני הילדים נעשית בכל עירייה במדור המתאים.

 

אילו מסמכים יש להביא? 

  1. דרכון של אחד ההורים ודרכון של הילד.
  2. חוזה דירה.
  3. מספר ארנונה.

 

 

כמה צריך לשלם?

 

אגרת חינוך העומדת על 27 ₪ לשנה וכוללת:

ביטוח בפני תאונות אישיות - מכסה תשלומים בגין נכות אך אינו מכסה טיפול ראשוני.

טיפולי שיניים בסיסיים.

סל תרבות והוצאות שוטפות.

 

 

גן טרום חובה

 

היכן נרשמים?

 

ההרשמה לגני טרום חובה נעשית בכל עירייה במדור המתאים.

 

אילו מסמכים יש להביא?

 

  1. דרכון של אחד ההורים ודרכון של הילד.
  2. חוזה דירה.
  3. מספר ארנונה.

 

גני טרום חובה מתחלקים לגנים בהם החינוך ניתן בחינם לבין גנים בהם יש תשלום חודשי העומד על כ-600 ₪ בחודש.

 

כל התשלומים יכולים להשתנות בהתאם להנחיות של משרד החינוך

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009