education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הזכות לחיים ללא אפליות - הצעה לפעילות מבוססת סרט
מתוך סרטי האנימציה - יוזמת יחידת הזכויות של משה"ח והטלוויזיה החינוכית עם בתי ספר לקולנוע בעולם
 

אנדה לורבר, קרין תירוש

מטרות הפעילות:

 1. הבנת המושג הפליה והסיבות לכך.
 2. הבנת הזכות לחיים ללא הפלייה.
 3. דיון ביחסה של החברה לשונה בה, ופיתוח אמפטיה לקשיים של השונה בחברה.
 4. הגדרת אחריות הקהילה ואחריות הפרט ביצירת סביבת חיים ללא הפליה

מידע על הסרט:

הזכות לחיים ללא הפליות - שוברים את הכללים וכן משחקים

RIGHT FOR LIFE WITHOUT DISCRIMINATION

ארץ: ארה"ב


ז'אנר: אנימציה

הפקה: Scholl of Visual Art NY

במאי: LISA LABRACIO

תזמון: 00:54

הזכות: הזכות לחיים ללא הפליות

תקציר תוכן: שוברים את הכללים וכן משחקים הזכות לחיים ללא אפליות , הזכות להשתתפות של ילדים מכל המגזרים הדתות והעדות , הזכות לפנאי ולדו קיום. הסרט עוסק בדחייה  בקבלה ובמחילה, קבלת השונה, דו קיום, השתלבות ילדים ממגזרים ועדות שונות, הזכות לשחק, להשתתף להיות חלק מהחברה. השפעות החברה על הרצון לחיות בה.

קהל יעד:  תלמידי יסודי, חט"ב מורים.

 
 

מהלך הפעילות:

 • הכנה לקראת הפעילות
  -   הצגת האמנה וקריאתה – (למטרת היכרות)
  -   התמקדות בסעיף 2 באמנה.
  -     עיון בחומרים הנמצאים במבוא לחוברת זו ובהצעות לפעילות המומלצות ביחידה זו.

  -   

   

  צפייה בסרט הזכות לחיים ללא הפלייה, תוך שימת לב למסרים כפי שהם באים לידי ביטוי במרכיבי המבע הקולנועי של הסרט.

 

חלק א' - דיון מקדים

                      מידע למנחה


בפעילות זו הצפייה בסרט מתקיימת לאחר קיום דיון בנושא הזכות לחיים ללא הפלייה, על מנת שהצפייה בסרט תעשה בצורה מכוונת וביקורתית.

 

 

 • מסבירים למשתתפים על האמנה: מטרות, תכולה, ותפקיד.

 

 • קוראים למשתתפים את סעיף 2 מתוך האמנה ומקיימים דיון על פי השאלות הבאות:
  -   מה הקשר בין דעות קדומות להפליה?
  -   כיצד דעות קדומות יכולות להוביל להפליה?

  -   

  מדוע  הכניסו כותבי האמנה את הזכות לחיים ללא הפליה כסעיף השני באמנה מיד לאחר הגדרת המושג מהו ילד?
  -   על אילו סוגי הפליה מדברת האמנה?

  -   

  מדוע, כותבי האמנה חשבו שזאת חובתה של המדינה לכבד ולהבטיח את השמירה על זכות בסיסית זו?
  -   האם זו רק חובת המדינה?
  -   מי עוד אמור להבטיח את השמירה על הזכות לחיים ללא הפליה?
  -   כיצד הילדים יכולים לשמור על זכות זו?

חלק ב' – צפייה בסרט

 • צופים בסרט צפייה ראשונה. היא תיעשה ללא הערות וללא הפסקות. בתום הצפייה עוברים לשלב אוורור הרגשות.

 

                      מידע למנחה


אוורור רגשות. זהו השלב בו המשתתפים מוזמנים להמליל את הרגשות או התחושות שלהם, שעלו במהלך הצפייה, להביע הזדהות  או אי הזדהות עם  הסיטואציה או עם אחת הדמויות, לספר על מקרה שהסרט הזכיר לו.
בשלב זה ייקחו חלק רק המשתתפים הרוצים בכך.

 

 

 • הנחיות, הדרכה לצופים  לקראת הצפייה שנייה בסרט.

 

                      מידע למנחה

 

מדוע יש לצפות בסרט פעמיים ?
בסרט זה, כמו ברוב הסרטים, המסר מובא באמצעות המרכיבים הרבים של השפה החזותית, כגון שפת הגוף של הדמויות, שימוש בצבע או בפס הקול מיוחד. מגוון המסרים הסמויים והגלויים לא ניתנים לזיהוי בצפייה אחת. הצפייה החוזרת מאפשרת לתלמידים הבנה טובה יותר של המסרים המופיעים בו.

 

 

חלק ג' - הזכות בראי המבע הקולנועי

 

                      מידע למנחה

 

חלק זה כולל מידע אודות השימוש במבע הקולנועי להעברת המסרים של הסרט ושאלות מנחות  לצופים בסרט.
קראו את ההסברים למבע הקולנועי לאחר הצפייה בסרטון.
תוכלו לעשות שימוש בשאלות המנחות לקראת הצפייה השנייה בסרטון או מיד אחריה.

 

 
 

חלק ד' - הצעה לפעילות יצירתית

 

                      מידע למנחה

 

הפעילות היצירתית מאפשרת למשתתפים לעבד את החוויה בדרכים בלתי מילוליות.
מומלץ לתעד את הפעילות על ידי יצירת תערוכה של הציורים, בפינה מיוחדת בכיתה או במסדרון, במקום פומבי. תערוכה זו תאפשר עיבוד מתמשך של הנושא והחוויה הלימודית.

 

 
 
 

חלק ד' - הצעה לפעילות של חשיבה יצירתית

 • הופכים את המשתתפים לבמאי הסרט.

 • מעודדים אותם להוסיף דמות אחת או יותר.

 • מבקשים מהם לנמק את בחירתם, היכן ישלבו אותן ומה תפקידן.

 

חלק ה'- מעולם הדמיון של הסרט לעולם המציאות

 

                      מידע למנחה

 

בשלב זה אנו עוברים מעמדה מרוחקת, הנמצאת מחוץ לסיטואציה, כצופים בסרט שלא אנו השחקנים הראשיים, אל מרכז הבמה. בשלב זה של הפעילות אנו עושים חיבור בין הדיון העקרוני והמהותי לבין חיי היום יום של המשתתפים. ביחד עם המשתתפים נבחן את משמעותה של הזכות בחיינו ואת המידה והאופן שבו מאפשרים לנו המבוגרים ואחרים שבסביבתנו לממש זכות זו.

 

 
 
 • מסבירים למשתתפים כי  סרט זה  הופק בניו יורק ועוסק בנושא ההפליה. מבהירים כי גם מדינות מתקדמות ומפותחות כמו ארצות הברית, סובלות מהפליה ותופעותיה לעיתים קשות ביותר. ומדגישים כי מיקומו של נושא ההפליה באמנה, בסעיף 2,  מצביע על חשיבותו וגם ,לצערנו, על ריבוי הופעתו בכל מדינות העולם.
 • מומלץ בשלב זה להציג קטעי עיתונות בהם מתוארים מקרים של הפליה בארץ ובעולם ולדון אתם עליהם.

 • מקיימים דיון:
  -   אילו סוגי הפליה מוכרים לכם/ן ?

  -   

  האם נתקלתם/ן במקרה של הפליה בסביבה הקרובה שלכם/ן ? מה חשתם/ן כששמעתם/ן את סיפור האירוע שלו/שלה ? כיצד הוא הסתיים ?

  -   

  האם מישהו מוכן לספר על אירוע הדומה לזה המתואר בסרט שקרה לו ולשתף אותנו במה הוא הרגיש, כיצד הוא הגיב  וכיצד הגיבו חבריו ?

  -  

   

   

   

  האחריות של כל אחד מאיתנו היא לדאוג שאירועים המוארים בסרט לא יתרחשו במציאות. מה עלינו לעשות על מנת למנוע את תופעת ההפליה ? אילו דרכים יש ברשותנו על מנת לתקן עוול שנגרם על רקע הפליה.

 

סיכום הפעילות והצעה לפעילות חקר

 • שאלו את המשתתפים:
  -   מה דעתך על הנושא עליו דנו היום בכיתה?

  -  

  כיצד השיעור הבהיר לך את המושגים הפליה ודעה קדומה והצורך בשמירה על הזכות לחיים ללא הפליה?
  -    כיצד השיעור חיזק אצלך את הרצון להלחם בכל תופעה של הפליה או דעה קדומה?
  -   כשאתם/ן תזהו הפליה מכל סוג שהוא- כיצד תפעלו?

 

 • הצעה לשאלות חקר:
  -    איסוף מידע על המדינה שבה מתרחש הסרט ועל יחסה לנושא ההפלייה: 
  -    איזו הפליה נוראה התקיימה בה יותר מ 200 שנה?
  -    כיצד ובעקבות מה היא הסתיימה?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/08/2013