education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נגישות וזכויות - פעילות לקראת היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות
כתבו: נאוה מזרחי ורותי גבע
 

כרטיס מידע:  "אני אתה ואנחנו שווים" – פעילות לקראת היום הבינלאומי לזכויות

כתבו: נאוה מזרחי ורות גבע, מדריכות ארציות ליישום תרבות של זכויות

 

אודות הפעילות:

 

האו"ם הכריז על תאריך ה- 3.12 כיום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות או כפי שנקרא היום הבינלאומי לזכויות אנשים נכים. על פי האנציקלופדיה החופשית, ויקיפדיה, מוגבלות (נכות) פירושה ליקוי או מגבלה היכולה להתבטא בגופו ולחילופין נפשו של האדם. נכות יכולה להתבטא כאי יכולת, תפקוד חלקי או חוסר תפקוד מוחלט של חלק בגוף האדם. נכות יכולה להיות גם פגיעה בנפשו של האדם. רמת הנכות היא משתנה ומתפרסת על פני טווח רחב של מגבלות, קלות וחמורות. נכות יכולה לנבוע ממספר גורמים: מחלה מולדת או נרכשת,  תאונה (תאונת דרכים, תאונת עבודה, תאונת ספורט וכדומה) פעילות צבאית, משטרתית, טרוריסטית, עבריינית.

 

האמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה מנחה: "לילד עם המוגבלויות יש זכות לחיים מלאים והוגנים, המקדמים עצמאות ומקילים על השתתפותו הפעילה בחיי הקהילה. על המדינות החברות להעניק לו, ככל שניתן, טיפול מיוחד, סיוע ושירותי חינוך בהתאם למוגבלות שלו"...

 

במגילת העצמאות של מדינת ישראל נאמר " מדינת ישראל....תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין...." בסעיף זה בא לידי ביטוי הזכות לשוויון בפני החוק כלומר, איסור הפליה לרעה. אין להפלות אדם לרעה רק בשל היותו שונה בדת, גזע או כל תכונה אחרת אך, יש להפלות לטובה קבוצות מסוימות באוכלוסייה כגון קבוצה עם מוגבלויות שונות, כדי לחזק את השוויון.  

 

שנת 1988 חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במטרה "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".

על פי האמנה לזכויות הילד, ילדים עם מוגבלויות הם ילדים בעלי מגבלות רגשיות, נפשיות או גופניות הצריכים לקבל סיוע כללי ועזרה טיפולית כך שיוכלו להתחנך ולהשתלב, כמידת יכולתם בחיי החברה.

 

ביחידה זו נבחן את התייחסותם של ילדים ובני נוער לאוכלוסיית הילדים עם מוגבלויות שונות ברמה אישית, חברתית ומוסרית בשתי סוגיות: אפליית ילדים לרעה ונגישותם.

 

מטרות:

 

 

  • טיפוח המודעות לקשיים של ילדים עם מוגבלויות.
  • הכרה בזכויות ילדים עם מוגבלויות.
  • טיפוח המודעות החברתית לשונה.
  • חינוך לנקיטת יוזמה לאזרחות פעילה לשילוב ילדים עם מוגבלויות בחברה.

קבצי פעילות:

 

מקורות מידע נוספים:

עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן האתרים החיצוניים לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בהם, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2016