education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תחרות הקריקטורות הבינלאומית בחיפה בנושא: הילד במשפחה ובחברה
 

תחרות הקריקטורות הבינלאומית אודות ילדים במשפחה ובחברה מעניקה כבוד בכל מקום ובכל עת. התחרות חושפת בפני המתבוננים את עולמם המורכב של ילדים בסביבות חיים משתנות. התחרות מסייעת במיצוב מעמד הילדים בעומנו. היצירות מפנות את תשומת הלב לזכות למשפחה, לחינוך, למניעת אפליה, להישמע, לזהות ולהשתתפות שיש לכל ילד/ה. חלק מהקריקטורות מעלות לדיון הציבורי את הפרת זכויות הילדים.
משרד החינוך חבר לעיר חיפה, עיר רבת תרבויות שכולנו מחוברים אליה להצגת הנושא במישור הבינלאומי באמצעות קטלוג הקריקטורות 2014.

 

 

  הזמנה לאירוע מוסיקלי "בלב שמח" בחול המועד סוכות - 14.10.2014

 

  דברי הקדמה לקטלוג הקריקטורות - הגב' טובה בן ארי, מפקחת ארצית לזכויות ילדים.

 

  כרזה - אירוע מוסיקלי "בלב שמח" בחול המועד סוכות - 14.10.2014

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/10/2014