education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פנקס הזכויות במולדובה
 

 

 

רבי זלמן אובלסקי רב העיר קישינב במולדובה ומנהל בית הספר היהודי במקום. הרב קבל את הפנקס מידי אביבה מורדקוביץ מנהלת בי"ס רעות הוד השרון.

רבי זלמן אובלסקי רב העיר קישינב במולדובה ומנהל בית הספר היהודי במקום. הרב קבל את הפנקס מידי אביבה מורדקוביץ מנהלת בי"ס רעות הוד השרון.

רבי זלמן אובלסקי רב העיר קישינב במולדובה ומנהל בית הספר היהודי במקום. הרב קבל את הפנקס מידי אביבה מורדקוביץ מנהלת בי"ס רעות הוד השרון.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009