education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פנקסי הזכויות
 

פנקס זכויות התלמיד נועד להסביר, לכם התלמידים, את זכויותיכם ואחריותכם למימוש זכויות חבריכם. תכני הפנקס נועדו לדיון במסגרת הכיתה והמשפחה. מימוש זכויותיכם הנו חלק ממימוש ערכי הדמוקרטיה, הרואה בכם אזרחים קטנים בעלי זכויות חשובות.

הפנקס מדגיש את זכותכם להגנה, לכבוד, לביטחון ולמימוש יכולותיכם. הפנקס מדגיש גם את החשיבות בהגנה על כבודם וביטחונם של האחרים ובכיבוד תרבותם.

מימוש זכויות הפרט והכלל תורם לבניית חברה צודקת, חסונה וחזקה יותר.

מוגשים כאן הפנקסים בגרסתם בשפות העברית והערבית.

 

 

  להורדת פנקס זכויות התלמיד בעברית

 

  להורדת פנקס זכויות התלמיד בערבית - كتاب حقوق الطلاب

 

אריאל עמר והפנקס

 

אריאל והפנקס

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/09/2015