education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ספר הזכויות שלי
הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל
 

“ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה,
אחרי כן יקרא לך: עיר הצדק, קריה נאמנה.
ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה.”
(ישעיה פרק א’)

ספר הזכויות שלי הנו פרי פעילות של המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך. בפתיח של החוברת כתוב:

 

"הקמתה של מדינת ישראל מבטאת שאיפה ליצירתה של חברת מופת, שוויונית, המקבלת כל אדם לחיקה ומעניקה לו הזדמנות הולמת, נגישה ושוויונית לפתח חיים של כבוד ומשמעות.

 

חזונה של מדינת ישראל הושתת על חזון הנביאים שראו באורח חיים מוסרי, שוויוני וצודק את התנאי היסודי לקיומה של החברה היהודית. הקריאה: “צדק צדק תרדוף” היא הבסיס המוסרי שנועד לבשר בשורה גדולה: הקמת מדינה שהיא אור גדול באורח חייה ובהתייחסותה לכל אזרחיה.

 

מערכת החינוך היא הבסיס ליצירת חברה מתוקנת: “החינוך מהווה חוליה מקשרת בין מגזרי החברה השונים והמגוונים ואמצעי גישור חיוני לבניית מירקם חברתי הרמוני. החינוך הוא אמצעי חשוב לקידום ערכים דמוקרטיים חופשיים. הוא תנאי חיוני למימוש העצמי של הפרט, ולקיום חיי חברה קינים” (הנשיא
בדימ. אהרון ברק).

 

אמונתנו בייעוד ובחזון של מדינת ישראל מחייבת אותנו להלחם בגילויים של עוולה, העדר שוויון והדרה."

 

 

הדברים לקוחים מהפתיחה של הרב שי פירון לספר הזכויות

 

 

                   ספר הזכויות שלי בעברית

 

                 ספר הזכויות שלי באמהארית

 

                  ספר הזכויות שלי בערבית - كتاب حقوقي

 

                   ספר הזכויות שלי ברוסית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/09/2015