education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הזכויות שלי, שלנו, שלכם, האחריות שלי, שלנו, שלכם
פנקס הזכויות בא להפנות זרקור אל הזכויות ותחומי האחריות של כל אדם בחברה: שלי, שלנו, שלכם.
 

                                       

טובה בן-ארי

בפנקס הזכויות רשומים זכויות כל אדם ותחומי אחריותו. זו התשתית לחינוך המדגיש שייכות, אדיבות, אחריות ומעורבות אישית וחברתית משפיעה, התלויים בצעיר ובמבוגר, כאשר על המבוגר מוטלת אחריות גדולה יותר, לחנך את הצעיר לאורם של ערכים אזרחיים אלו.

 

הזכויות מוארות ומסומנות בתרבות היהודית. הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" והאמרה בפרקי אבות: "יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך" מוליכים לדגשים שאהבה ואמון הם בסיסי החינוך שלנו מאז למחר.

 

המורים הם אנשי המקצוע המשמעותיים ביותר בתהליכי חינוך, מעצימים את הנתינה ומשמשים דוגמא אישית לתלמידינו גם מחוץ לביה"ס. לתת זכות זוהי הרחבה של הבסיס האנושי והמקצועי של המורים שממנה הם פועלים. הרחבה אל תוך אינטגרציה בין הידע המקצועי והיכולות האנושיות המעצימות בו זמנית הן את היכולת המקצועית והן את היכולת האנושית.

 

כאשר המורים והמנהלים ימצאו את הדרך הסובייקטיבית הייחודית לכל תלמידה ותלמיד, יתקיימו זכויות התלמידים כנאמר "חנוך הנער ע"פ דרכו" .

 

המורים מסייעים לתלמידים לחזק בם את אחריותם האישית ללימודיהם ולהתקדמותם האישית והחברתית. חיזוק התלמידים  מעצים את האמון במורה של התלמידים ושל ההורים. אמון זה יוצר את יראת הכבוד, ואת האהבה והלמידה של תחום הידע וההתנהגות הרצויה בביה"ס ומחוצה לו. בדרך זו ניתן  לעצב את דמותם של האזרחים הצעירים לא רק ללמידה, או בשמירה על כללי משמעת אלא כאנשים צעירים בעלי יכולות וייחודיות המאפשרים להם להתמודד בתהליכי הבחירות, ההתלבטות וההחלטות שלהם. מתהליכים אלו נגזרת המחויבות של כולנו לעשייה למען עצמנו ולמען האחרים בסביבות חיינו.

 

"סובלנות אינה סיסמא לצבירת זכויות, אלא אמת מידה להענקת זכויות לזולת" אמר הנשיא שמגר .

 

הזכות שלי, שלך ושלנו היא מקור האהבה, האדיבות ודרכי ההתנהגות הראויים שיימצאו בכל חברה אנושית, ואחריותנו, של המבוגרים והצעירים היא לשמור על זכותנו לקבל יחס אנושי ותומך מהאנשים מסביבנו יחד על האפשרות להעניק אותה לאחרים, באותה מידה שבכביש לא לוקחים זכות, אלא נותנים זכות...גם אנו המבוגרים צריכים לתת את הזכות לצעירים, כדי שאלה יכבדו את זכויותיהם של כל האחרים לצידם.

 

יתירה מזו, גם מגילת העצמאות, חוק כבוד האדם וחירותו, אמנת זכויות הילד, חוזרי מנכ"ל וחוק זכויות התלמידים הציבו בפנינו אתגרים אנושיים מוסריים וחינוכיים המדגישים את מקומו של המבוגר והצעיר כאזרחים שווים כאשר אחריות המבוגר היא לאפשר את מימוש הזכויות של הצעיר, לחנכו.

 

אחריותינו היא בפיתוח מענים שונים ללמידה ומתן כלים מגוונים לשיח והידברות כדי לעודד את חופש הביטוי של תלמידים והורים בדרך המכבדת את מאזיניהם, גם כאשר דעות התלמידים אינן עולות בקנה אחד עם דעת מוריהם

 

 "כדי שכל אדם יוכל להביע את דעותיו ללא עונש, חייבת לשרור רוח של סובלנות באוכלוסייה כולה" (אלברט איינשטיין) . רק על ידי חוויה שבה הילדים מרגישים כי דעתם היא חשובה, ונחשבת ע"י מבוגרים ובני גילם, הם יירכשו את היכולת והרצון להקשיב ולהתייחס בהבנה לדברי זולתם. תלמידים שירגישו שהם רצויים ומוערכים, יבנו לעצמם תחושתביטחון עצמי וילמדו לכבד מבוגרים וצעירים  ולהעניק להם תחושה של אנשים רצויים ונחשבים.

 

בסיסי התפעול המקצועי בביה"ס הוא הידע, הערכים והצרכים של כל השותפים בחינוך התלמידים בתרבות דיאלוגית ובבניית הסכמות שבהן תהליך חיפוש אחר הסכמות ומציאתן נשען על כיבוד אמיתי של אינטרסים וצרכים של כל הצדדים, מורים, תלמידים והורים, תוך הלימה לחזון החינוכי ולמטרות החינוכיות.

 

בתהליך כזה של "בונים הסכמות" קיים שיקוף של ריבוי נקודות המבט התרבותיות, האמונה והאידיאולוגיות שאנו מצווים כיום לכבד בנושא זכויות, מה שגוזר ריבוי של נקודות מבט מוסריות. דרכי מימוש ערכים אלו הם בסיס הדיונים במפגשי ההסכמות בכלל בחיי היום יום במוסדות החינוך המכוונות את התרבות הבית ספרית. תרבות זו המושתת על ערכי הדמוקרטיה, שמה לה ליעד מרכזי לחנך את הדורות  להיות מועילים לעצמם ולסביבתם.

 

בית ספר הוא המקום בו מטפחים את אישיות התלמידים מתוך זיקה למיטב שבמורשת ובתרבות, לנאמנות למולדתו, לייחודי שבאישיות ולמהותי שבאזרחות הדמוקרטית.

 

מבקשת אתכם לשלוח אלי תוכניות לימודים , מיזמים, פעילויות.

אשמח לפרסם באתר פעיליות בית ספריות.

אשמח לבקר בבתי הספר ,להשתתף בדיונים לעזור בבניית כל מיזם בנושא.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009