education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
כרזות נוער בעבודה
 

  מכתב נלווה לכרזות נוער בעבודה

 

            

אי אפשר להתלבש עליכם על המשכורת בעברית  בערבית

 

         

אי אפשר לשתות לכם את הזכויות בעברית  בערבית

 

         

אי אפשר למכור לכם שטויות בעברית  בערבית

 

 

         

אי אפשר להאכיל אתכם בתירוצים בעברית  בערבית

 

  להורדת ריכוז פוסטרים להדפסה לנוער בעבודה בעברית  בערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/04/2019