education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
טיפול בחבלות שיניים לתלמידים באמצעות קופות החולים
  
 

הודעה על הרחבת סל הבריאות והכללת טיפול בחבלות שיניים לתלמידים באמצעות בקופות החולים. 

בהמשך להודעת משרד החינוך בפורטל הורים מיום 11.06.2019, על השתתפותו באופן זמני בהוצאות טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה מיום 01.01.2019 עד ליום 31.12.2020,

וכן בהודעה בפורטל הורים מיום 08.12.2020 על הארכת תוקף ההשתתפות עד  ה 31.3.2021,  או עד להסדרה עם משרד הבריאות.

 

ובעקבות הודעת משרד הבריאות, על הרחבת סל בריאות השן לילדים עד גיל 18 והכללת טיפולים הנובעים מחבלות ,

החל מיום 1 במרץ 2021 הטיפולים יינתנו באמצעות קופות החולים שבהן מבוטחים התלמידים, במרפאות הקופה או במרפאות הקשורות אתה בהסכם.

 

לאור האמור לעיל, משרד החינוך לא יאריך את תקופת הזכאות להשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים מעבר ל 31 במרץ 2021, למידע נוסף ראו בפורטל הורים

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/03/2021  

עדכוני rss