education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
השתתפות משרד החינוך בהוצאות טיפולי  שיניים לתלמידי מערכת החינוך שנפגעו בתאונה 
  
 

הודעה על הארכת תקופת ההשתתפות לשנת 2020


בהמשך לאמור בהודעת משרד החינוך ב פורטל הורים מיום 11.06.19 בדבר השתתפותו בהוצאות טיפולי שיניים לתלמידים באופן זמני ועד ל-31.12.19

ולאור הודעת משרד הבריאות על כוונתו להרחיב בתחילת שנת 2021 את סל שירותי בריאות השן הקיים כך שיכלול טיפולי שיניים הנובעים מחבלה עבור ילדים עד גיל 18 ויאפשר המשך טיפול לילדים שנחבלו בשיניהם בעבר באמצעות קופות החולים – משרד החינוך בשיתוף ובמימון משרד הבריאות האריך את תקופת ההשתתפות עד ל-31.12.20.

מידע מורחב על תנאי ההשתתפות מצוי בקישור- פורטל הורים

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/05/2020  

עדכוני rss