education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
חבות מעבידים
כללי
 

החל מינואר 2010 החליט החשב הכללי להפעיל כיסוי מעבידים כלפי עובדי מדינה במסגרת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, בניהולה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. חבות זאת באה להסדיר את הדרישות והתביעות של עובדי המדינה כנגד מעבידה-המדינה/ היחידה הממשלתית, הטוענים כי נפגעו בנזקי גוף בתאונות עבודה ומחלות מקצוע ומייחסים את פגיעתם לתנאי העבודה.

בגדרו של הסדר זה מטופלות כל התביעות, וכלל זה מכתבי דרישה ללא תביעה משפטית, ע"י "ענבל" מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה.

 

כיסוי חבות מעבידים

 

כיסוי חבות מעבידים מגן על המעביד (המדינה/היחידה),כנגד תביעות של עובדיו כלפיו, הנפגעים בנזקי גוף בתאונות עבודה ומחלות מקצוע, המייחסים את פגיעתם לתנאי העבודה, דהיינו, הפרת חובה  חוקית ו/או רשלנות המעביד.

הכיסוי מהווה כשכבה שנייה מעל ביטוח מעבידים במוסד לביטוח הלאומי.

 

הגשת בקשה לתביעה

 

עובד (הוראה/מנהלה) הנפגע יפנה בכתב דרישה לתביעה או פיצויים,

ישירות ל ענבל חברה לביטוח בע"מ, בכתובת: 

רח' ערבה 3, קריית שדה התעופה- מיקוד  70100, טלפון 03-9778000.

 

דרישה לתביעה מלפני 1.1.2010

היות והכיסוי חל רק על אירועים שאירעו החל מ- 1.1.2010 הטיפול בדרישות ותביעות שאירעו קודם לכן, יהיו במתכונת שלהלן:

העובד הנפגע יפנה בכתב דרישה ללשכה המשפטית שבמחוז שעליו הוא משתייך. וזאת תדון בתיקו במידה ואם הפגיעה קרתה לפני ה-1.1.2010. 

 

ביטוח מעבידים בביטוח הלאומי

 

ביטוח מעבידים במוסד לביטוח לאומי הינו ביטוח חובה, אשר כל מעביד חייב בו כלפי עובדיו.ותביעות בגינו מופנות ומטופלות ישירות מול המוסד לביטוח לאומי.

בניגוד לכיסוי חבות המעבידים (שבו הפנייה נעשית ל "ענבל" חברה לביטוח), בתביעות העובד למוסד לביטוח לאומי אין צורך לייחס למעביד רשלנות אלא האירוע צריך להיות מוגדר "תאונת עבודה" בהתאם לחוק.

 

 

           

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/08/2012  

עדכוני rss