education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
תאונות אישיות-מורים מלווים בטיולים
כללי
 

משרד החינוך באמצעות הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה המנוהלת ע"י "ענבל" חברה לביטוח בע"מ, מכסה מורים המלווים טיולים, בביטוח "תאונות אישיות מורים מלווים תלמידים בטיולים", אשר פועלים במסגרת עבודתם בלבד. 

  

תנאי הכיסוי

תנאי הכיסוי הקודמים ראה בקישור נוסח קודם שהיו נהוגים עד ה- 31/12/2016 עודכנו החל מינואר 2017 ומובאים בזאת בקישור "כתב כיסוי תאונות אישיות למורים מלווים בטיולים - מהדורת ינואר 2017"

 

 

דיווח על תאונה

 

על מנהל המוסד החינוכי חלה החובה לדווח על כל מקרה, שבו עובד הוראה המלווה טיול או מסע נפגע בתפקידו על גבי דו"ח תאונה מורים מלווים בטיולים.

דיווח זה יועבר תוך שבועיים לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, "ענבל" חברה לביטוח בע"מ, רח' הערבה 3, קריית שדה התעופה, ת.ד. 282 מיקוד 70100, טלפון - 03-9778000.

את דוח התאונה ניתן להוריד בלשונית "טפסים להורדה". 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2017  

עדכוני rss