education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 


טיפול בחבלות שיניים לתלמידים באמצעות קופות החולים 

לתשומת לבכם !

בהמשך להודעת משרד החינוך בפורטל הורים מיום 08.12.2020 על הארכת תוקף ההשתתפות עד ה 31.3.2021, או עד להסדרה עם משרד הבריאות.

ובעקבות הודעת משרד הבריאות, על הרחבת סל בריאות השן לילדים עד גיל 18 והכללת טיפולים הנובעים מחבלות ,

החל מיום 1 במרץ 2021 הטיפולים יינתנו באמצעות קופות החולים שבהן מבוטחים התלמידים, במרפאות הקופה או במרפאות הקשורות אתה בהסכם.

לאור האמור לעיל, משרד החינוך לא יאריך את תקופת הזכאות להשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים מעבר ל 31 במרץ 2021, למידע נוסף ראו בפורטל הורים

    תאריך עדכון אחרון:  07/03/2021  

עדכוני rss