education - חינוך יונת דואר
   
 
 
 
 
 
 
 
 
צילום מסך ככלי לניהול "תכנון, למידה, הוראה והערכה"
 

אפשרות חדשה ומאד יעילה לניהול תכנון, הוראה, למידה והערכה היא האפשרות ללכוד תמונות מסך , המציגות מידע מסוגים שונים, בצורה חכמה ופשוטה. באפשרותנו  להוסיף צילום מסך במהירות ובקלות לקובץ Office  וכך לשפר את הקריאות או ללכוד מידע מבלי לצאת מהתוכנית שבה אנו עובדים.

 

א. היכן נוכל לעשות זאת ובאיזה יישום?

תוכנות האופיס

היישומים

Word

PowerPoint

Excel

 לכידת צילום מסך

(screenshot clipping)

 

נדגים את השימוש באפשרות זו מתרחישים מחיי בית הספר:
א. ליאורה, המורה לביולוגיה מתכננת דף עבודה בנושא פוטוסינתזה ונשימה. בדף העבודה היא רוצה לשלב מסכים מתוך אנימציה וקובץ אקסל המכיל נתונים. בעזרת היישום 'צילום מסך', הוא יכול לבצע משימה זו בפשטות.
ב. המורה ליאור הכין מצגת לשיעור חינוך הדנה בנושאים אקטואליים שהתרחשו בעולם במשך השבוע החולף. לתכנון המצגת לכד ליאור מסכים של אתרי עיתונות וטלוויזיה שונים ושלב את המסכים הללו במצגת שבנתה.
ג. בכיתת מדעי המחשב התלמידים מתרגלים במעבדה נושאים שונים שלמדו בכיתה בסביבת Visual Studio . כדי לאפשר לתלמידים להמשיך את עבודתם בבית, בנה המורה למדעי המחשב מסמך Word הכולל תיאור מפורט  של תהליך ההתקנה של הסביבה כשהוא משלב תמונות מסך משלבים שונים בתהליך התקנה.

ב. כיצד ניתן לעשות "צילום מסך?"

כדי "לצלם" את המסך נפתח את כרטיסית  "הוספה" (שנמצאת בכלי אופיס שונים כמו Word, Excel, PowerPoint) ונבחר באפשרות "צילום מסך"

 

נפתחת תצוגה מקדימה  של "חלונות זמינים"  ובהם צילומי מסך קודמים שפתוחים  במחשב שלנו באותו הזמן.  כאשר נצביע על תמונה ממוזערת, נקבל תיאור של יישום שבו נוצר חלון זה. לדוגמה אם נעמוד על מסך מתוך אתר אינטרנט , נקבל תיאור הכולל את הכותרת של הדף והיישום בו הדף נפתח - Internet Explorer.

 

כדי לשלב את תמונת המסך במסמך Word או בכל יישום אופיס אחר נלחץ על התמונה הרצויה והתמונה תופיע במסמך שלנו. בתרחיש שתארנו קודם לכן, ליאורה המורה לביולוגיה מבקשת לשלב במסמך Word תמונה המתארת פוטוסינתזה ונשימה ולכן היא לוחצת על התמונה המתאימה והתמונה המבוקשת תשולב במסמך שליאורה יצרה.

 

ליאורה בחנה את התוצאה והחליטה לשלב רק חלק מתמונת מסך שהיא קבלה. לשם כך היא בחרה באפשרות גזירת מסך וכאשר המצביע הופך לצלב, לחצה והחזיקה את לחצן העכבר השמאלי כדי לבחור את האזור במסך שרצתה ללכוד.

 

הערה: אם פתוחים במחשב חלונות מרובים, נסמן את התמונה שאנו רוצים לגזור ולהעתיק עם כפתור ימני של העכבר ואז נשתמש באפשרות של גזירת המסך.

 

קיימת אפשרות נוספת לבצע את הגזירה לאחר שהדבקנו את התמונה למסמך שלנו. במקרה כזה, כאשר נצביע על התמונה ,  תופיע כרטיסית 'כלי תמונות' עם סרגל. נלחץ על "עיצוב תמונות" ונבחר באפשרות "חתוך".

הערה: אפשרות נוספת להדבקת מסכים היא להשתמש במקש Print Scrn (לא דרך האופיס) שנמצא בכל מקלדת כדי לצלם את המסך ובאפשרות 'הדבק' (שנמצא בכל אחת מכלי האופיס) כדי להדביק את התמונה . אם במקש Print Scrn  (11F)  יש פונקציה נוספת, נלחץ בו-זמנית גם על המקש Fn וגם על המקש F11.  פעולה זאת "מצלמת את המסך". 

 

----------------------------------------------------------
טיפ!
ייבוא הסמלון "גזירת צילום מסך" אל הסרגל התחתון של המחשב שלנו
נוכל לייבא את הסמלון גזירת צילום מסך באופן קבוע אל הסרגל התחתון במחשב שלנו.
1. נקיש במקלדת על המקש חלונות, כדי לפתוח את התפריט התחלה של חלונות.
2. נקליד את המילים: snipping tool, וזה יופיע אוטומטית ראשון (גם בתפריט הכתוב וגם בסמלון, שצורתו אובלית, מוקף במסגרת אדומה, ועליו מספריים).
3. נלחץ על המילה בלחיץ הימני של העכבר.
4. נבחר באפשרותPIN TO TASKBAR . הסמלון יתמקם בסרגל התחתון.
5. לחיצה אחת על הסמלון תאפשר גזירה.
----------------------------------------------------------

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  03/11/2010  

עדכוני rss