education - חינוך יונת דואר
   
 
 
 
 
 
 
 
 
שיתוף מספר לומדים באמצעות ריבוי עכברים במצגת Microsoft Mouse Mischief
 

אם מדברים על למידה שיתופית, הערכה בזמן אמת, היענות לשונות, גיוון דרכי ההוראה למידה באמצעות התקשוב, אז ה-Power Point  הוא אחד מהכלים הבולטים מבין היישומים הרבים שמציעה מיקרוסופט בשל היכולת לרכז מספר מדיות תחת מטרייה אחת:  (טקסטים, תמונות, אפקטים, סרטים, הנפשות ועוד..) ובשל התוספים שניתן להוריד מהרשת.
באופיס 2010 ניתן להוריד תוספים שונים המאפשרים לטפח מיומנויות המאה ה-21 בקרב הלומדים. למשל, ה- Microsoft Mouse Mischief (פירוש המילה mischief הוא שובבות או מעשה קונדס).  תוסף זה מאפשר לבנות מצגת הכוללת שאלות כן ולא , שאלות בחירה מרובה ואזורי ציור חופשי. התוסף מאפשר למספר תלמידים המשתמשים במספר עכברים (עכבר לכל תלמיד או לכל קבוצה של תלמידים) לענות ,בזמן הצגת המצגת, על השאלות ולבצע את משימות הציור. כך, מצגת עם התוסף הזה, תאפשר אינטראקציה עם הקהל (תלמידים, מורים) ותאפשר למשתתפים חוויה לימודית מעצם היותם משתתפים פעילים. 

 

א. היכן נוכל לעשות זאת ובאיזה יישום?

תוכנות האופיס

היישום

Word

PowerPoint

Excell

Microsoft Mouse Mischief

נוכל ליצור מצגות שיתופיות ולהשתמש במספר עכברים או אמצעי הצבעה על מנת ליצור שיתוף במצגת.

 

 

נדגים את השימוש באפשרות זו בשני תרחישים מחיי בית הספר:
• חנה, המורה לקריאה, הכינה מצגת הכוללת הכרה עם מילים חדשות. היא בנתה, בעזרת התוסף Microsoft Mouse Mischief, שקופיות עם שאלות רב ברירה, המציגות תמונה של חפץ ומספר מילים, שאחת מהן מתאימה לחפץ המוצג. חנה הציגה את המצגת בכיתה והתלמידים השתמשו בעכברים כדי לענות על השאלות.
• יפה, המורה לחשבון, בנתה מצגת הכוללת שאלות בהנדסה שעליהן ניתן לענות בכן/לא. כדי ליצור עניין בכיתה, חלקה יפה את התלמידים לקבוצות . בזמן הצגת המצגת בכיתה, קבעה יפה לכל שאלה פרק זמן. התלמידים התבקשו לדון בקבוצה בתשובה ולהציג את תשובתם בפרק הזמן שנקבע. בסיום השיעור נתנה יפה לקבוצה המצטיינת תעודת פרס (אותה היא הכינה בתכנת Word).

 

ב. כיצד נתקין את התוסף Microsoft Mouse Mischief?

כצעד ראשון נתקין את התוסף Microsoft Mouse Mischief הזמין חינם בקישור הבא.
כדי לחבר מספר עכברים, ניתן להשתמש בחומרה נלווית  - מפצל ל USB . המפצל  ניתן לרכישה בחנויות מחשבים בעלות נמוכה.
 יש לחבר מספר מפצל ה USB למחשב בו מוצגת המצגת על פי הפירוט הבא :

 

ג. כיצד נכין מצגת ל Microsoft Mouse Mischief?

1. להפעלת התוסף Microsoft Mouse Mischief , נפתח מצגת חדשה ב Power Point.

 

לרצועת הכלים העליונה  התווספה כרטיסייה "Multi-Mouse" , הכוללת מספר קבוצות פקודות:
א. קבוצת הפקודות "Layouts מאפשרת ליצור 3 סוגים של שקופיות
• שקופית עם שאלה כן\לא
• מצגת עם שאלה של ברירה מרובה או סקר
• שקופית המאפשרת לצייר ציור
ב. קבוצת הפקודות  Alignment and answers (יישור ותשובות) מאפשרת להגדיר תשובות לשאלות והיא כוללת שני כפתורים נוספים :

 

• הפקודה POSITION- משנה את המיקום והכיוון של התשובות (למעלה למטה או מימין או משמאל).
• הפקודה  ASSIGN ANSWER – מאפשרת להגדיר את התשובה לשאלה שיצרנו.

ג. כפתור שימושי נוסף הוא כפתור התחל מצגת Play Slide Show – יכין את המצגת להצגה עם מספר משתמשים ויטפל בהצגה שלה ובקריאת התגובות של המשתתפים והצגתן.


2. שילוב שקופיות עם שאלות במצגת
א. הכנת שקופית עם שאלה כן/לא
• צרו שקופית חדשה לחצו על "New Slide"
• בחרו בקבוצת הפקודות "Layouts" בלחיצה על הכפתור  "YES/NO"
• בשקופית  שקבלתם, רשמו את השאלה בכותרת

 

• כדי להגדיר את התשובה הנכונה לחצו על כפתור "Assign Answer" (שבקבוצת הפקודות Alignment and Answers ) ובחלון שנפתח סמנו את התשובה הנכונה

ב. הכנת שקופית עם שאלות ברירה מרובה או סקר
ניצור שאלה המכילה ברירה מרובה, נוכל לבחור עד 10 אפשרויות לתשובה .
• ניצור שקופית חדשה עם כפתור "New Slide"
• נלחץ על הלשונית שבכפתור "Multiple choice" (בקבוצת הפקודות ("Layouts" ונסמן את מספר האפשרויות הרצוי

 

• נקליד את השאלה בכותרת
• בהתאם לסוג השאלה נוכל להזין טקסט או להשתמש בצורות או תמונות לאפשרויות עצמן.
• לאחר שהכנסנו את האובייקטים או הטקסט בהתאם , נחזור לכרטיסייה " Multiple-Mouse"  ונקצה את התשובה הנכונה לאחת מהאפשרויות על ידי לחיצה על כפתור ""Assign Answer (שבקבוצת הפקודות Alignment and Answers) .
כך נראית השקופית לאחר הכנת השאלה והגדרת התשובה:

 

ג. הכנת שקופיות המאפשר ציור משותף
• ניצור שקופית חדשה עם כפתור "New Slide"
• נלחץ על הלשונית שבכפתור "Drawing" (בקבוצת הפקודות ("Layouts"
• נרשום את ההוראות ההפעלה בכותרת ונוסיף תוכן מתאים ( תמונות, טקסט צורות ועוד).

 

שימו לב, בשלב הכנת השקופית מגש הצבעים מוצג באפור. כאשר נציג את המצגת, תוצג פלטה עם מגוון צבעים.

 

ד. הרצת המצגת

בזמן הרצת המצגת תתבקשו להגדיר את:
• מספר המשתתפים.
• העכבר של המרצה
• הסמלונים לכל משתתף (באיור – טיפות וחץ)
• אופן ההשתתפות – קבוצתי או יחידני

 

• כדי לנווט  במצגת נשתמש בחיצי ההכוונה בתחתית השקופית.

 

• כך תראה השקופית אחרי סימון התשובה על ידי המשתתפים.

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  03/11/2010  

עדכוני rss