education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך חברתי - דמוקרטיה
 

מתוך אתר "בין הצלצולים – התמודדות עם אלימות וטיפול אקלים בית ספרי"  - שותפות של הסתדרות המורים ומטח בניהולו של מר שלמה זיס

 

מחאה לא אלימה - יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
מערך שיעור
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל, ראש הממשלה שנרצח, מעורר שאלות נוקבות בנושאי דמוקרטיה והחיים ביחד, שניתן לדון בהם בכיתה. בפעילות זאת נבדוק האם יש נסיבות המצדיקות מחאה אלימה במדינה דמוקרטית, וכיצד ניתן למחות בדרך לא אלימה.


הבחירות לכנסת - תעמולת בחירות
מערך שיעור
מטרת הפעילות היא להכיר את תהליך תעמולת בחירות ולבדוק אם ניתן לקיים תעמולת בחירות לכנסת מבלי לתקוף מפלגות אחרות. הפעילות מיועדת לחטיבת הביניים.


תמר ורטה- זהבי - מרטין לותר קינג
מערך שיעור
פעילות העוסקת בנושא "יחודו של יוצר"-תמר ורטה- זהבי וספרה "מרטין לותר קינג", שעוסק בסיפור חיו ופועלו של מרטין לותר קינג. מאפשר דיון בנושא קבלת האחר, גזענות ואפליה פסולה.


הנחשול
מערך שיעור
פעילות נלוות להצגה "הנחשול", בהצגה המבוססת על מקרה אמיתי יש עיסוק בנושא ההשתייכות לקבוצה. לכך יש היבטים חיוביים: סדר, ביטחון, סובלנות ואחווה של חיים משותפים. ועם זאת, יש להיות עֵרים לתופעות קיצוניות ומסוכנות שקבוצות חריגות עלולות להוביל אליהן. בפעילות זאת נדון בנושא על שני היבטיו.


יום העיתונות החופשית - 3 במאי
מערך שיעור
הפעילות עוסקת ביום העיתונות החופשית ובערך חופש העיתונות. הפעילות מיועדת לכיתות ה'-ו'.


שלטון החוק – הציות לחוק
מערך שיעור
מטרת הפעילות היא הגברת המודעות לחשיבות הציות לכללים במדינה ובבית-הספר וגם בירור של גבולות שלטון החוק ודיון בשאלה "מהו חוק טוב?". הפעילות מיועדת לחטיבת הביניים.


שלטון החוק – מהו חוק "טוב"?
מערך שיעור
מטרת הפעילות היא לעסוק בסוגיה האם לאזרחים מותר לעשות דין לעצמם? הפעילות מיועדת לחטיבת הביניים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2014  

עדכוני rss