education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
אוגדן הכלה למידת עמיתים
 
 

מה באוגדן?

אפשר לשנן וללמוד את תורת החינוך, אך הבנת סודותיה והכרתם אינן עניין לשינון. זוהי תורת חיים שיסודה הניסיון האישי
(יאנוש קורצ'ק)

 

מטרת האוגדן להציג חומרים לצורך קידום תפיסה מכילה וליישום היעד במטה משרד החינוך ובמחוזות.
האוגדן הוא כלי שימשיך להתפתח במהלך שנת הלימודים תשע"ד. בתוכו ירוכזו תוצרים נוספים שישקפו את הרחבת תפיסת ההכלה להיבטים נוספים במערכת החינוך.

 

אוגדן זה מזמן למידת עמיתים ולמידה בין מחוזית ותוך מחוזית לבעלי תפקידים שונים:

  • מנהל המחוז עם מפקחיו
  • מפקח מרכז ליעד ההכלה במחוז עם עמיתיו (למשל: למידה במסגרת ועדת היגוי מחוזית)
  • מפקח עם מנהליו
  • מנהל עם מוריו
  • מדריך עם הצוות החינוכי המונחה

 

  אוגדן הכלה למידת עמיתים (150M) הקובץ כבד, אנא המתינו עד לפתיחתו

  לאוגדן המלא בעברית 

   לאוגדן המלא בערבית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/06/2015  

עדכוני rss