education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר המנכ"לית
 

 

 

דבר המנכ"לית

 

משרד החינוך, בחר להוביל מהלך רב-שנתי, ערכי-חינוכי, שאותו יזם שר החינוך הרב שי פירון, וכותרתו 'האחר הוא אני'. מהלך זה מציב בקדמת הבמה ערכים אוניברסליים, הומניסטיים, דמוקרטיים ויהודיים המבטאים את כבוד האדם, שוויון, צדק, סובלנות, קבלת האחר, הכלה וחמלה, דמוקרטיה, זהות ושייכות. השיח החברתי סביב ערכי המופת הנבחרים יהיה הוליסטי, ויעבור כחוט השני לאורך מעגלי חייו ושגרת יומו של התלמיד במשפחתו, עם חבריו, בבית-ספרו, בקהילתו ובמולדתו.

המפגש עם האחר הוא מפגש של שיח, המאפשר לפרט ללמוד על עצמו, על יכולותיו, על סגולותיו, על כישוריו ועל מאווייו. הדיאלוג אינו מצטמצם בלימוד העצמי, אלא מתבקשת ממנו הקשבה אמיתית, כנות, פתיחות- פתיחת הדלת בפני האחר. יחסי הגומלין בין אנשים והיכולת להתבונן פנימה במצבו של השונה חשובים להתפתחותו של הפרט, מכיוון שהם יוצרים מפגש עם צורות קיום, עם דרכי מחשבה ועם מערכות אמונה מגוונות, מאתגרות ושונות משלו. רק באמצעות מפגש אמיתי, שוויוני שאיננו פטרוני ומתנשא ניתן לצמוח, ללמוד ולהכיר בערכו ובתכונותיו החיוביות של האחר. המפגש עם האחר, השונה, נושא בחובו פוטנציאל להעשרת השקפתו והתנהגותו של הפרט כלפיו.

תפקידה של מערכת החינוך ליצור הזדמנויות ללמוד את האחר להרחיב את אופקי השיח עמו, ולזמן עבור הקהילה והיחידים מפגש משמעותי איתו.. במפגש יחשוף הפרט בפני עצמו את הדפוסים והפרדיגמות שבהם הוא מורגל, וינסה לעדן אותם בענווה, בהכלה ובכבוד שיאפשרו את התקבלותו של האחר.

 

את המהלך הערכי חברתי יוביל המינהל הפדגוגי, בשותפות עם כל מינהלות המטה והמחוזות, הרשויות המקומיות ואגפי החינוך שלהן, נציגי החינוך הבלתי פורמלי, נציגי הורים, תלמידים ומוסדות המתוקצבים על-ידי משרד החינוך. חשוב לציין, התהליך מעודד בחירה, יזמות וגמישות מצד כל מוסד חינוכי, רשות ומחוז מתוך אמונה, שכל שותף הוא בעל 'סיפור ייחודי', הכורך יחדיו מאפיינים, רעיונות ומסורות שאותם ירצו לבטא. לצד זאת, יעמיד מטה משרד החינוך לרשות כל השותפים לתהליך מרכז ידע ארצי , אינטרנטי, דינמי לשימושם החופשי.

 

המהלך עתיד להתפרסם בחוזר מנכ"ל, שייוחד לנושא בחודשים הראשונים של שנת הלימודים תשע"ד. עד לפרסומו אנו מגישים לכם את האוגדן, המציג את רוח המהלך כפי שגובשה בצוות ההיגוי הרחב, כמו גם מתווה ליישומו.

 

באוגדן בחרנו לרכז לכלל השותפים את מתווה התהליך. האוגדן אמור לסייע בידכם לתכנן ולהוביל את התהליך החינוכי-ערכי, ולבחור בערכים שאליהם תפנו את הזרקור בדרך התואמת את מאפייניהם הייחודיים של המוסד החינוכי, המחוז והקהילה.

 

 

האוגדן כולל:

מבוא, רציונל, מטרות ועקרונות מנחים של המהלך הערכי.

  • מתווה פעולה.
  • מהלך להתערבות חינוכית - 'מתכנית לאורח חיים', ובו ארגז כלים המלווה את מעשה היצירה הייחודי לכל מסגרת, וכן סדרה של פעולות ומנגנונים ללמידה וליישום.
  • הפנייה למרכז ידע ייעודי, המאגד בתוכו מגוון רב של חומרים העומדים לרשות כלל השותפים למהלך. במרכז הידע ניתן למצוא תכנים ותכניות בנושא במגוון תחומי ידע. הוא כולל מיפוי מועדים בלוח השנה האוניברסלי והלוקלי כיסוד מארגן, הפנייה למאגר סרטים, סדנאות לימי ההיערכות לפתיחת שנה, סדנאות ליום/שבוע הראשון ללימודים, ביבליוגרפיה מוערת ועוד. מרכז הידע ישמש מקום לתיעוד ולהפצה של יוזמות ושל מודלים ייחודיים, שהתפתחו במוסדות החינוך ובמסגרות הפיתוח המקצועי.
    מרכז הידע יופעל בסביבה דינמית המאפשרת שיתוף בידע, פורומים, בלוגים ועוד. כמו כן, יופיעו בו עקרונות פעולה של פיתוח מקצועי, המשלב אסטרטגיות וכלי הוראה המותאמים לתכני הנושא.
    ברצוני להודות לכל השותפים לתהליך בחשיבה, בשיח ובמעשה. אני תקווה כי רוח התקווה וההתחדשות שפיעמה בכל השותפים תמשיך ותלווה את התקדמותו והתפתחותו של המהלך.


 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכל העוסקים במלאכה.

 

מיכל כהן

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/06/2015  

עדכוני rss