education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
יום השואה הבינלאומי - 27/1
 

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

סדנה: משמעויות שונות לשואה לבן זמננו - בית לוחמי הגטאות


 והעולם שתק - מערך שעור ליום השואה הבינלאומי 27.1.14 - מאת אביטל סגל וציפי כהן

 

המטה לתרבות יהודית-ישראלית

 חומרים יום המאבק באינטשמיות ובגזענות

 

היסטוריה ממלכתי

 גזענות ואנטישמיות - טלי שפיגלר

 יום הזיכרון הבין לאומי להנצחת קורבנות השואה

 

 

מדעי החברה

 מערך שעור בנושא חשיבות הקבוצה ליום השואה הבינלאומי- אתי אברמוביץ
 מערך שיעור בנושא "מימוש עצמי" ע"פ התיאוריה של ההומניסטית של קרל רוג'רס בהתאמה לתורת הלוגותראפיה של ויקטור פרנקל – עדה ספיר
 מערך שיעור במדעי החברה המשלב דילמה מוסרית בנושא השואה – יהודית קלנר
 מערך שיעור בנושא קונפליקט מוסרי/ערכי אצל בני זוג אריים מנישואין עם יהודים - ניצה וינטר
 מערך שעור בנושא חשיבות הקבוצה בשואה - אתי אברמוביץ

 

ערבית ועולם הערבים והאסלאם

 דירה להשכיר אתר מפמר

 דירה להשכיר טקסט

 דף עבודה דירה להשכיר

 דף הדרכה לקראת יחידה בנושא

 פיתוח סובלנות והעדר גזענות לחטיבה העליונה

 

צרפתית

 סרט "להתראות ילדים" - לואיס מאל - Au revoir les enfants - Louis Malle

 סרט  - "המטרו האחרון" - טרופו -  Le dernier metro - Francois Truffaut

 סרט "מר בטיניול" - ג'וניו - Monsieur Batignole - Gerard Jugnot

 

יידיש

 בייליס מערך שיעור

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/01/2016  

עדכוני rss