אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
יישום חוק החינוך המיוחד - מועדי ההפעלה של תכניות החופשה
בהתשנ"ט ועדכון התעריפים השתתפות המשרד בהוצאות נלוות
ובפעולות העשרה בחופשות
(נח)1.2‎-1

להלן לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה
במסגרות החינוך המיוחד בשנת הלימודים התשנ"ט:

1.

מס' ימי
הלימוד
עד תאריך (כולל)
מתאריך
המגזר
החופשה
6
יום שלישי, כ"ג בתשרי
התשנ"ט
(13 באוקטובר 1998)
יום שלישי, ט"ז
בתשרי התשנ"ט
(6 באוקטובר 1998)
יהודי
סוכות
6
יום שני, ב' בטבת
התשנ"ט
(21 בדצמבר 1998)
יום שלישי, כ"ו
בכסלו התשנ"ט (15
בדצמבר 1998)
יהודי
חנוכה
7
יום שלישי,
י"ג בניסן
התשנ"ט (30 במרס
1999)
יום שלישי ו' בניסן
התשנ"ט
23 במרס 1999)
יהודי
פסח
15
יום שלישי, כ"ה בטבת
התשנ"ט
(13 בינואר 1999)
יום חמישי, ה'
בטבת התשנ"ט
(24 בדצמבר 1998)
ערבי
חופשת
החורף
11
יום חמישי, י"ט בטבת
התשנ"ט
(7 בינואר 1999)
יום חמישי, ה'
בטבת התשנ"ט
(24 בדצמבר 1998)
דרוזי
חופשת
החורף
11
יום שלישי, כ"ז בניסן
התשנ"ט
(13 באפריל 1999)
יום שלישי, י"ג
בניסן התשנ"ט
(30 במרס 1999)
ערבי
חופשת
האביב
11
יום שני, כ"ו בניסן
התשנ"ט
(12 באפריל 1999)
יום שלישי, ו' בניסן
התשנ"ט
(23 במרס 1999)
דרוזי
חופשת
האביב
26
יום שישי, י"ז באב
התשנ"ט
(30 ביולי 1999)
יום חמישי, י"ז
בתמוז התשנ"ט
(1 ביולי 1999)
כל
המגזרים
חודש יולי
26
יום שלישי, ז' באב
התשנ"ט
(20 ביולי 1999)
יום שני, ז' בתמוז
התשנ"ט
(21 ביוני 1999)
כל
המגזרים
חודש יולי,
חטיבות
עמלניות
13
יום ראשון, ג' באלול
התשנ"ט
(15 באוגוסט 1999)
יום ראשון, י"ט
באב התשנ"ט
(1 באוגוסט 1999)
כל
המגזרים
חודש
אוגוסט

השתתפות משרדנו במימון הוצאות נלוות
ופעולות העשרה בחופשות במסגרות החינוך מיוחד

2.
החל מ ז' בתמוז התשנ"ח (1.7.98) תהיה השתתפות משרדנו
בהוצאות נלוות 82 ש"ח לכיתה ליום. בכיתות לאוטיסטים (סוג
כיתה 21) יהיה התעריף 98 ש"ח לכיתה ליום.
2.1
 
החל מ ז' בתמוז התשנ"ח (1.7.98) תהיה השתתפות משרדנו
בפעולות ההעשרה 7.5 ש"ח לתלמיד ליום.
2.2
 


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' ניצה ננר, סגנית מנהלת האגף לחינוך
מיוחד, טל' 02‎-5603267/9
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998