ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
פגרת הקיץ
(נח)3.5‎-8

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום רביעי, ז'
בתמוז התשנ"ח (1 ביולי 1998).
1)
בבתי הספר העל יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה
ובבתי הספר להנדסאים ולטכנאים ובכיתות י"ג י"ד תתחיל פגרת הקיץ
ביום ראשון, כ"ז בסיוון התשנ"ח (21 ביוני 1998).
2)הודעות


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998