ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים
בשנה"ל התשנ"ט (1998/99)
(נח)3.5‎-9

להלן לוח החופשות והחגים של העדות השונות שלפיו יפעלו בתי הספר
הערביים בשנת הלימודים התשנ"ט:
חופשות רשמיות
א.
חופשת החורף
1.
 
16 יום, החל מיום ה', ה' בטבת התשנ"ט (24.12.98), עד יום שישי,
ו' בטבת התשנ"ו (8.1.99), ועד בכלל.
 
חופשת האביב
2.
 
15 יום, החל מיום ג', י"ג בניסן התשנ"ט (30.3.99), עד יום ג', כ"ז
בניסן התשנ"ט (13.4.99), ועד בכלל.
 
יום העצמאות
3.
 
יום אחד, יום ד', ה' באייר התשנ"ט (21.4.99).
 
חופשת הקיץ
4.
 
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום
ה', י"ז בתמוז התשנ"ט (1.7.99).
-  
בחטיבות הביניים, בבתי הספר העל יסודיים, במפ"תנים
ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום
ב', ז' בתמוז התשנ"ט (21.6.99).
-  
שנת הלימודים התש"ס (1999/2000) תיפתח ביום ד', כ' באלול
התשנ"ט (1.9.99), בכל מוסדות החינוך.
 
החגים
 
החגים היהודיים (למורים היהודיים)
1.
 
ערב ראש השנה: יום א', כ"ט באלול התשנ"ח (20.9.98),
מהשעה 12.
-  
ראש השנה: ימים ב' ו ג', א' ב' בתשרי התשנ"ט (22.9.98
21).
-  
ערב יום כיפור ויום כיפור: ימים ג' ו ד', ט' י' בתשרי
התשנ"ט (30.9.98 29).
-  
הערה: בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים
ביום הכיפורים חייבים בהחזרת יום לימודים באחת
מהחופשות.
 
סוכות:
-  
היום הראשון של החג, יום ב', ט"ו בתשרי התשנ"ט
(5.9.98).
-  
היום האחרון של החג, יום ב', כ"ב בתשרי התשנ"ט
(12.9.98).
-  
פסח:
-  
היום הראשון של החג, יום ה', ט"ו בניסן התשנ"ט
(1.4.99).
-  
היום האחרון של החג, יום ד', כ"א בניסן התשנ"ט
(7.4.99).
-  
שבועות:יום ו', ו' בסיוון התשנ"ט (21.5.99).
-  
החגים המוסלמים
2.
 
1 במוחרם, ראשית השנה ההג'רית 1420: יום אחד.
-  
יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד.
-  
לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא השמיימה), 27
ברג'ב : יום אחד.
-  
מ 1 ברמדאן חודש צום 1418: בתי הספר יפעלו במתכונת
שיעורים מקוצרת:
-  
יום העבודה בחודש הצום "רמדאן" לבתי הספר
שאוכלוסיית התלמידים שלהם היא מוסלמית או
שאחוז הילדים המוסלמים הוא מעל 25% יתחיל
כרגיל, ולא יאוחר מ 8.30, וכל שיעור יקוצר ב 10
דקות.
-  
ההפסקות תהיינה רגילות, וניתן לקצר כל הפסקה עד
10 דקות. ההפסקה של 5 דקות בין שיעור לשיעור
תישאר כרגיל.
-  
גני הילדים בבתי הספר הפועלים במתכונת הרמדאן
יסיימו את לימודיהם עם תום השעור השישי בבית
הספר. גני ילדים שאינם צמודים לבתי ספר יתחילו את
לימודיהם בשעה 8, ויסיימו בשעה 12.30.
-  
בגני הילדים שהגננות בהם אינן מוסלמיות יפעל הגן
במתכונת רגילה, אולם יאפשר להורים המעוניינים
בכך להוציא ילדיהם בשעה 12.30.
-  
בתי ספר שירצו להתחיל את יום הלימודים מאוחר
יותר בימי הצום יגישו בקשה להנהלת המחוז ולאחר
תיאום עם ועד ההורים ועם הרשות המקומית
תיבדק הבקשה לאור התקנות הקשורות בכך.
-  
עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום): ארבעה ימי חופשה, החל
מהיום ה 30 לתחילת הרמדאן.
-  
עיד אל אד'חא (חג הקרבן): ערב החג וארבעת ימי החג.
-  
החגים של העדה האחמדית
3.
 
נוסף לחגים המוסלמים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים
במועדים האלה:
 
יום הרפורמה המובטח: יום שבת, ד' באדר התשנ"ט
(20.2.99).
-  
יום המשיח המובטח: יום ג', ו' בניסן התשנ"ט (23.3.99).
-  
יום החליפות: יום ה', י"ב בסיוון התשנ"ט (27.5.99).
-  
החגים הדרוזים
4.
 
יום נבי סבלאן: יום ה', י"ט באלול התשנ"ח (10.9.98).
-  
חג הנביא אליהו, עיד אל ח'דר: יום ב', ח' בשבט התשנ"ט
(25.1.99).
-  
עיד אל אד'חא: ערב החג וארבעת ימי החג.
-  
החגים של העדה הבהאית
5.
 
ראש השנה (נורוז): יום אחד, ד' בניסן התשנ"ט (21.3.99).
-  
רדואן:3 ימים.
-  
הצהרת הבאב: יום אחד, ב 5 לחודש ג'מאדי אוול.
-  
הולדת הבאב: יום אחד, 1 במוחרם.
-  
הולדת בהא אללה: יום אחד, 2 במוחרם.
-  
עליות בהא אללה: יום אחד.
-  
מות הבאב על קידוש השם: יום אחד, 22 בשעבאן.
-  
החגים הנוצריים המשותפים לכל העדות
6.
 
בהתאם להסכם עם המוטראנים של העדות השונות נקבע לוח
המועדים כלהלן:
 

יוונים אורתודוקסים
אמרנים
הקתולים הלאטינים,
האנג'לים והמארונים
החג
ז' בתשרי התשנ"ט
(27.9.98)
כ"ג באלול התשנ"ח
(14.9.98)
חג הצלב
3 ימים: י"ח, י"ט ו כ' בטבת
התשנ"ט
(8.1.99 6)
3 ימים: ה', ו' ו ז' בטבת
התשנ"ט
(26.12.98 24)
חג המולד
כ"ו בטבת התשנ"ו
(14.1.99)
י"ג בטבת התשנ"ט (1.1.99)
ראשית השנה
ב' בשבט התשנ"ט (19.1.99)
י"ח בטבת התשנ"ט (6.1.99)
ההתגלות
כ"א בניסן התשנ"ט (7.4.99)
ח' בניסן התשנ"ט (25.3.99)
הבשורה
(למעט העדה
האנג'לית)
י"ח בניסן התשנ"ט (4.4.99)
י"א בניסן התשנ"ט (28.3.99)
יום ראשון
של הדקל
כ"ב בניסן התשנ"ט (8.4.99)
ט"ו בניסן התשנ"ט (1.4.99)
יום "ח'מיס
אלאסראר"
כ"ג בניסן התשנ"ט (9.4.99)
ט"ז בניסן התשנ"ט (2.4.99)
יום שישי
הגדול
כ"ד בניסן התשנ"ט
(10.4.99)
י"ז בניסן התשנ"ט (3.4.99)
שבת האור
כ"ה כ"ז בניסן התשנ"ט
(13.4.99 11)
3 ימים: י"ח כ' בניסן התשנ"ט
(6.4.99 4)
פסחא
ה' בסיוון התשנ"ט
(20.5.99)
כ"ז באייר התשנ"ט
(13.5.99)
עלייה השמיימה
ט"ו ט"ז בסיוון התשנ"ט
(31.5.99 30)
יומיים: ח' ט' בסיוון
התשנ"ט
(24.5.99 23)
שבועות
חגים ייחודיים
 
הקתולים: כניסת המשיח אל ההיכל: ט"ז בשבט התשנ"ט
(2.2.99).
-  
אורתודוקסים:
-  
כניסת המשיח אל ההיכל: כ"ט בשבט התשנ"ט
(15.2.99).
-  
הקדוש ג'רייס: כ' באייר התשנ"ט (6.5.99)
-  
מארונים:
-  
מאר מארון: כ"ג בשבט התשנ"ט (9.2.99).
-  
מאר שרבל, ז' באב התשנ"ט (20.7.99)
-  
אנג'לים: יום רביעי של האפר, ב' באדר התשנ"ט (18.2.99).
-  
חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד: מאר ג'רייס, כ"ז במרחשוון
התשנ"ט (16.11.98).
7.
 הודעות


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998