דרכי הוראה
6.
ספרי לימוד
6.3
השלמות ותיקונים לרשימת ספרי לימוד
שהופיעה בחוזר הודעות ומידע נח/8(ב), סעיף 6.3‎-4
(נח)7 6.3


השלמות
1.
2.22.039/00 קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות ד' ה' / פ' דולינסקי,
ספר לכול
-
2.22.039/01 קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות ד' ה', מד"ל / פ'
דולינסקי, ספר לכול
-
2.22.039/02 קריאה והבנת הנקרא - לכיתות ד' ה', חוברת עבודה / פ'
דולינסקי, ספר לכול
-
/ BEGINNERS' FILES 2 2.61.051/00 -
ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, ב' זרע
ספר לימוד לכיתה ה' - מפ' אונ'
/ BEGINNERS' FILES 2 2.61.051/01 -
ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, ב' זרע
מדריך למורה - מפ' אונ'
/ BEGINNERS' FILES 2 2.61.051/02 -
ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, ב' זרע
חוברת עבודה - מפ' אונ'
/ BEGINNERS' FILES 2 2.61.051/03 -
ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, ב' זרע
קלטת - מפ' אונ'
/ ACCESS TO ENGLISH 4.61.106/02 -
ר' כרמל, ג' גורן
חוברת עבודה לכיתה י"א - 5 יח' לימוד - מפ' אונ'
/ ACCESS TO ENGLISH 4.61.106/04 -
ר' כרמל, ג' גורן
מדריך למורה לחוברת העבודה - מפ' אונ'
/ SPECTRUM 3.61.057/00 -
א' רוס
ספר לימוד לכיתה ח' - מפ' אונ'
/ SPECTRUM 3.61.057/01 -
א' רוס
מדריך למורה - מפ' אונ'
/ SPECTRUM 3.61.057/02 -
א' רוס
חוברת עבודה - מפ' אונ'
/ SPECTRUM 3.61.057/05 -
א' רוס
קלטת - מפ' אונ'
/ ENGLISH FACE TO FACE 4.61.108/00 -
מ' דאון
ספר לימוד לכיתות י"א -י"ב, 5 יח' - מפ' אונ'
/ ENGLISH FACE TO FACE 4.61.108/01 -
מ' דאון
מדריך למורה מפ' אונ'
תיקונים
2.
רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנת הלימודים התשנ"ט
פורסמה בחוזר "הודעות ומידע" נח/8 (ב). בטעות נכתב על
העטיפה נח/8(א). יש לתקן את הטעות על העטיפה.
1.
 
במבוא לחוברת הנ"ל נכתב בטעות ש"הרשימה כוללת את ספרי
הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר בשנת הלימודים התשנ"ח".
צ"ל: התשנ"ט.
2.
 הודעות


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998