חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
תחרויות
7.12
האות לאיכות, למצוינות ולמנהיגות 98' -
תחרות ע"ש האלוף נחמיה תמרי ז"ל
(נח) 7.12‎-3

העמותה לקשרי התעשייה עם הקהילה, בשיתוף עם משרד החינוך התרבות
והספורט ומשפחת תמרי, פתחו את ההרשמה לתחרות התשנ"ח.

המפעל, המתקיים זו השנה החמישית ברציפות, נושא את שמו של האלוף
נחמיה תמרי ז"ל, שבמהלך דרכו הצבאית שימש דוגמה אישית לאיכות,
למצוינות ולמנהיגות.

התחרות פתוחה לכל תלמידי י"ב מכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ,
שיידרשו לעמוד בקריטריונים האלה: איכות האדם, פעילויות והישגים.

תיקי הגשת מועמדים לתחרות נשלחו על ידי גף החטיבה העליונה לכל בתי
הספר.

על התיקים להישלח לוועדות תמרי במחוזות משרדנו עד ו' בתמוז
התשנ"ח (30.6.98). לאחר מכן, בשלב הסופי, לאחר הגעת המועמדים מכל
המחוזות, ייבחרו לוועדת שיפוט עליונה התלמידים שבלטו באיכותם,
בעשייתם ההתנדבותית, באישיותם ובהישגיהם.

השתתפותם של תלמידי י"ב בתחרות המעודדת איכות ומצוינות לא רק של
הישגים אלא גם של מעורבות חברתית ותרומה לקהילה מבטיחה כי צה"ל,
ומאוחר יותר החברה הישראלית הבוגרת, יקלטו חיילים ואזרחים שהם
מופת ודוגמה אישית לכול.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' יהודית גליק, מנהלת אות תמרי,
העמותה לקשרי התעשייה עם הקהילה, טלפקס 03‎-5198760.
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998