חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
נוער שוחר מדע
7.8
פעילות נוער שוחר מדע בחופשת הקיץ
(נח)7.8‎-1

בחופשת הקיץ תתקיים פעילות נוער שוחר מדע לתלמידי כיתות ז' י"ב
במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות מחקר אקדמיים. מטרות הפעילות הן
לפתוח לתלמידים אשנב לנושאים שאינם נכללים בתכנית הלימודים של בית
הספר ולהציג לפניהם בעיות שונות במדעים, דרכי חשיבה במדעים
ובטכנולוגיה ואת סביבת המחקר המדעית על ידי מפגש עם מדענים.
הפעילות נתמכת על ידי המחלקה לנוער שוחר מדע במינהל למדע
ולטכנולוגיה במשרדנו.

מורים, רכזי מקצועות ומנהלים מתבקשים להמליץ על הפעילות לתלמידים
המעוניינים בהרחבת אופק לימודיהם מעבר לתכנית הלימודים הבית ספרית
בחופשת הקיץ.

להלן רשימת המוסדות המקיימים את הפעילות:
היחידה לפעולות נוער, מכון ויצמן למדע, רחובות 76100, טל'
08‎-9342970
היחידה לנוער שוחר מדע, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, ת"א 69978,
טל' 03‎-6423380
היחידה לנוער שוחר מדע, מכון וולקני, בית דגן 50250, טל' 03‎-9683650
היחידה לנוער שוחר מדע, האוניברסיטה העברית גבעת רם, ירושלים
91904, טל' 02‎-6585508
המרכז לפעולות נוער, הטכניון, חיפה 31048, טל' 04‎-8293100
היחידה לנוער שוחר מדע, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 84105, טל'
07‎-6461086
מרכז לחינוך מדעי לנוער, מיג"ל, אזור תעשייה דרומי, קריית שמונה
10200, טל' 06‎-6953500
היחידה לנוער שוחר מדע, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 52100, טל'
03‎-5354803 ו-03‎-5318207
חקר ימים ואגמים, תל שקמונה, חיפה 31080, טל' 04‎-8515202
מכללת עמק הירדן, צמח, עמק הירדן 15132, טל' 06‎-6773749
בית הספר הגבוה לטכנולוגיה, ירושלים 91160, טל' 02‎-6751128
היחידה לנוער שוחר מדע, מכללת אורנים, דואר טבעון 36006, טל'
04‎-9838771.


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר יעל גבריאלי,
מנהלת המחלקה לנוער שוחר מדע, המינהל למדע ולטכנולוגיה,
טל' 02‎-5603143, פקס' 02‎-5602600.
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998