חוזר זה מבוטל
אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
בריאות
2.2
משקלו של ילקוט בית הספר - נהלים והמלצות
2.2‎-1
1 ביוני 1998

תאריך תחולה
 
עדכון

מטרת הפרסום
 

1. תלמידי כיתות א' ו-ב' יישאו ילקוט במשקל שאינו עולה על 2 ק"ג, תלמידי כיתות ג'-ו' עד 5 ק"ג ותלמידי כיתות ז'-י"ב עד 7 ק"ג. זה הכלל: משקל הילקוט המלא לא יעלה על 10% ממשקל גופו של התלמיד.
2. על המנהלים ועל המורים להסביר להורים שיש להקפיד שהילד לא יכלול "פרטים מיותרים" בילקוט.
3. יש לרכוש תיקים בעלי תקן ישראל בלבד (ת"י 873, 1996).
4. יש לשאת את הילקוט על הגב. אין להניח דברים בולטים בחלק הילקוט הפונה אל גב התלמיד. יש להדק את הכתפיות על ידי שינוי אורכן, באופן שרוב שטחו של גב הילקוט יהיה צמוד לגב התלמיד ושיישמר שיווי המשקל בעת נשיאת הילקוט.
5. יש לדאוג להפחתה משמעותית במספר הספרים והמחברות שיש להביא לבית הספר מדי יום על ידי -
5.1 התקנת ארונות תאים בבתי הספר שבהם יאוחסנו ספרי לימוד ואבזרים שאין צורך לקחתם הביתה;
5.2 הקמת ספריות כיתתיות - שבהן יימצאו ספרים עתירי משקל, כגון אטלסים, מילונים, מקראות וכד' אשר יירכשו ברכישה מרוכזת וישמשו תלמידים מספר בו זמנית;
5.3 שימוש במחברות תקניות (יש להשתמש במחברות תקניות בלבד, לפי ת"י 648 שהוא הקובע את גודל המחברת לכל כיתה ולכל מקצוע;
5.4 שימוש במערכת ספרים כפולה (נוסף לספרים שהתלמיד ירכוש או ישאל מבית הספר הוא יקבל את ספרי הלימוד מתלמיד מהשכבה שמעליו ויתרום את ספרי הלימוד שלו לתלמיד מהשכבה שמתחתיו, וספרים אלה יישארו בבית הספר במסגרת הכיתתית).
6. המפקחים, מנהלי בתי הספר, המורים וההורים נקראים לתת את הדעת לאפשרויות השונות הקיימות להקלת הבעיה ולהגביר את המודעות לנזק הבריאותי וההתפתחותי שהילד חשוף אליו כשהוא נאלץ לשאת משקל כבד ביחס לגילו, לגובהו ולמשקלו.


לפרטים נוספים אפשר לפנות את ד"ר יאיר סמוכה,
סגן מנהל המינהל הפדגוגי, טל' 02-5604028

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998