אורחות חיים בבית הספר
2.
משמעת
2.4
שילוב התלמידים במשימות שונות הקשורות בשמירה על ניקיון
בית הספר ובטיפוח חזותו האסתטית
2.4‎-2
1 ביוני 1998

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

ערכי ניקיון ואסתטיקה הם חלק מן הערכים שיש לחנך עליהם, ולכן יש
מקום לשלבם בהוראה ובשאר ההליכים החינוכיים של בית הספר,
ובמיוחד חשוב כי המחנכים וצוות בית הספר יציגו דוגמה אישית
בתחומים אלה.
1.
ההתארגנות של בית הספר בהקשר זה, כמו בהקשרים אחרים, תלויה
בתקנון של בית הספר ומעוגנת בהשקפת עולמו החינוכית.
2.
בית הספר יוכל לקבוע בתקנונו תורנויות שונות של תלמידים במסגרות
כיתתיות, שכבתיות או בית ספריות. בכל מקרה חייבים להיות מעורבות
ופיקוח של מבוגרים על עבודת התלמידים.
3.
לעתים רחוקות ניתן אף לשחרר תלמידים משיעורים, כדי שיקיימו
תורנויות בית ספריות.
4.
בשום פנים אין לראות בפעולות של תחזוקה, גינון או ניקוי ענישה.
5.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998