ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
הורדת הדגל לחצי התורן ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
3.5‎-1
1 ביוני 1998

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה יורד דגל המדינה לחצי התורן בשעה 7 בבוקר
ויורם עם צאת יום הזיכרון.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998