תרבות
10.
ספרות ילדים ונוער
10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער
(נח)10.3‎-1

הופיעה חוברת ב' (94) של הרבעון "ספרות ילדים ונוער". בחוברת
רשמים מחלוקת פרס זאב בתל-אביב: נימוקי חבר השופטים ודברי הזוכות
בפרס. עוד ברבעון מאמרים מאת ד"ר תור-רות גונן, מנחם רגב, מחמוד אבו
פנה ולאה שנער. כמו כן מופיעים המדורים הקבועים: "מבט", "מדף
הספרים" ו"משוט בארץ". החוברת נשלחת למנויים בלבד.

1.
המחזור השני של הספר הטוב במחיר המוזל לשנת התשנ"ח יכלול
7 ספרים המתאימים למערכת החינוך כולה:
לקדם חובה וחובה: "ליאת מציירת סיפור", מאת עדנה קרמר
2.1
לגן חובה ולכיתות א'-ב': "תולתול שתום העין", מאת אלה שגיא
2.2
לכיתות ג'-ד': "רחוקי משפחה", מאת אורי אורלב
2.3
לכיתות ה'-ו': "מונה מספר לכוכבים", מאת לויס לוורי
2.4
לחט"ב ומעלה: "פותחים את הים", מאת חוה ליאון
2.5
לחט"ב ומעלה: "אפשר למות מזה", מאת פרו אריק
2.6
לחט"ב ומעלה: " 'אין זו אגדה' - הסיפור והמעשה", מאת יואל רפל
(המשך המבצע מן המחזור הראשון של הספר המוזל).
2.7

חוזרים בנושא נשלחו לבתי הספר. את הספרים ניתן להזמין עד סוף חודש
ינואר 1998.
2.הודעות


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998