חוזר זה מבוטל
ארגון ומינהל
3.
ארגון העבודה הפדגוגית
3.1
מענק הקרן לעידוד יזמות חינוכיות
(נח)3.1‎-1

הקרן לעידוד יזמות חינוכיות הוקמה בשנת התשל"א על ידי הארגון
.P.E.F, Israel Endowment Inc
הקרן מיועדת לסייע בידי מורים, גננות וכלל אנשי החינוך לנסות רעיונות
חדשים בתחומי ההוראה והחינוך.
השנה הסכום המרבי של המענק שיינתן יהיה עד 5,000 ש"ח.
המענק מיועד לרכישת ציוד וחומרים שהם מהותיים והכרחיים לביצוע
הפרויקט ואינם מצויים בבית הספר. השנה יושם דגש על בקשות
המגיעות מצוותים של אנשי חינוך. הקרן תמשיך לעודד ולקבל פניות
ממורים בודדים, אך ההעדפה בשנת התשנ"ח תהיה על עבודה בצוות.

בשנים האחרונות קיבלו מחנכים מענקים לביצוע פרויקטים בתחומים
שונים; לדוגמא:

1. "חוק וצדק תרדוף"
2. שיעור משותף בבית ספר תיכון: דתיים-חלוניים
3. אתיופיה - חבל ארץ לא נודע
4. חינוך חברתי דרך שיעורי אנגלית
5. חוויית הניגון היהודי האותנטי באמצעות מולטימידיה
6. סיורים משולבים בתחומי האמנות השונים
7. סביבה לימודית מתמטית אינטגרטיבית (שילוב תחומי דעת)
8. שילוב לימודי ארץ ישראל ותקשורת
9. להתהלך בשבילי המקורות

רשאי לפנות לקרן כל מחנך השואף לחדש ולשפר את דרכי ההוראה,
לחפש דרכים להעשרת עולמו של התלמיד ולהשיג תוצאות חינוכיות
טובות יותר. יזמים שהפעילו בעבר פרויקטים בסיוע מענק הקרן מוזמנים
גם הם להציע תכניות להרכבת הפרויקט מעבר למסגרת החינוך
המצומצמת.


המעוניינים להציע פרויקטים לביצוע בשנת הלימודים התשנ"ט
יפנו לשם קבלת טופס בקשה אל "הקרן לעידוד יזמות חינוכיות",

ת"ד 4047, ירושלים 91040.
ניתן להגיש בקשות לקרן עד יום שני, ח' באייר התשנ"ח (4.5.98).


יום העיון השנתי של הקרן יתקיים השנה בל"ג בעומר (14.5.98).
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998