ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
שנת הלימודים התשנ"ט - לוח החופשות
(נח)3.5‎-1

פתיחת שנת הלימודים: בגני-הילדים, בבתי הספר היסודיים,
בבתי-הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי
הוראה יתחילו הלימודים ביום שלישי, י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר
1998).
1.
ראש השנה: ערב ראש השנה, ימי החג, הימים ראשון שני ושלישי, כ"ט
באלול התשנ"ח ו-א'-ב' בתשרי התשנ"ט (22‎-20 בספטמבר 1998.)
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשנ"ט (23 בספטמבר 1998),
בשעה הראשונה לפי מערכת השיעורים הקבועה.
2.
יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים שלישי ורביעי,
ט'-י' בתשרי התשנ"ט (30‎-29 בספטמבר 1998). הלימודים יתחדשו ביום
חמישי, י"א בתשרי התשנ"ט (1 באוקטובר 1998), בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.
3.
סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי
התשנ"ט (4 באוקטובר 1998), עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשנ"ט (13
באוקטובר 1998). הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשנ"ט (14
באוקטובר 1998), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
4.
חנוכה: מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשנ"ט (15 בדצמבר 1998), עד יום שני,
ב' בטבת התשנ"ט (21 בדצמבר 1998). הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג'
בטבת התשנ"ט (22 בדצמבר 1998).
5.
פורים: הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר התשנ"ט (3‎-1
במרס 1999). הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התשנ"ט (4
במרס 1999), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
6.
פסח: מיום שלישי, ו' בניסן התשנ"ט (23 במרס 1999), עד יום שישי, כ"ג
בניסן התשנ"ט (9 באפריל 1999). הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה
בניסן התשנ"ט (11 באפריל 1999), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות
הקבועה.
7.
יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התשנ"ט (21 באפריל 1999). הלימודים
יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התשנ"ט (22 באפריל 1999), בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
8.
ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר התשנ"ט (4 במאי 1999). הלימודים
יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התשנ"ט (5 במאי 1999), בשעה הראשונה
לפי מערכת השעות הקבועה.
9.
חג השבועות: ערב החג, הימים חמישי ושישי, ה'-ו' בסיוון התשנ"ט
(21‎-20 במאי 1999). הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התשנ"ט (23
במאי 1999).
10.
פגרת הקיץ
בבתי-הספר היסודיים ובגני-הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום חמישי,
י"ז בתמוז התשנ"ט (1 ביולי 1999).
א.
בבתי-הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי
הוראה ובכיתות י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שני, ז' בתמוז התשנ"ט
(21 ביוני 1999).
ב.
11.
ימי צום
צום גדליה: יום רביעי, ג' בתשרי התשנ"ט (23 בספטמבר 1998).
א.
י' בטבת: יום שלישי (29 בדצמבר 1998).
במוסדות שבהם התלמידים צמים יסתיימו הלימודים בתום השיעור
הרביעי.
ב.
12.
חופשת מפקחים: חופשת המפקחים תתחיל ביום ראשון, ה' באב
התשנ"ט (18 ביולי 1999), ותסתיים ביום שישי, כ"ד באב התשנ"ט (6
באוגוסט 1999).
13.
תחילת שנת הלימודים: שנת הלימודים התש"ס תיפתח ביום רביעי, כ'
באלול התשנ"ט (1 בספטמבר 1999).
14.
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998