ארגון ומינהל
3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב
3.6
חדש באו"ח - אתר האינטרנט של משרדנו
(נח)3.6‎-1

אתר האינטרנט של המשרד ממשיך להתרחב:
קישורים: אתר חדש המכיל מידע על הרשת החינוכית הארצית לקישור
בתי הספר וכלל קהילת החינוך. באתר פרטים על זכיין המכרז, על
היתרונות בהתקשרות, על מחירי השירותים ותשובות רבות לשאלות
מנקודת המבט של המשתמשים.
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/kishurim

1.
לוח מודעות: כללים עיקריים להערכת תארים אקדמיים המוענקים על
ידי מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה מחו"ל, לוח בחינות-מועד חורף
התשנ"ח ועוד.

2.
מחוז על הגל, מחוז חיפה
מחלקות המחוז - כרטיס ביקור למחלקות, פעילויות והשתלמויות -
החינוך היסודי, חינוך ממלכתי דתי, חינוך מיוחד, מחשבים ועוד.
פעילויות ופרויקטים חדשים במחוז, למשל:
- תעשיידע, שילוב תלמידים בפרויקטים תעשייתיים וטכנולוגיים
  מתקדמים.
- יזמים צעירים, יזמות עסקית בבתי ספר תיכוניים בשיתוף חברות
  פרטיות מהמובילות בארץ, כמו אלסינט, אלביט, פז ועוד.
כתובת אתר מחוז חיפה: http://www.education.gov.il/haifa

3.
רשות הספורט קולעת לרשת - תקנות לאירועי החינוך הגופני והספורט
תקנון כללי - תנאי השתתפות ורישום, הוראות סדר, ועדות וקהל
הצופים.
תקנוני משחקי כדור ואתלטיקה קלה - כדורסל, כדורגל מירוצי שדה,
ניווט ספורטיבי ועוד.
כללי התנהגות של הספורטאי ושל המאמן.

כתובת אתר רשות הספורט: http://www.education.gov.il/sport
כתובת או"ח: http://www.education.gov.il
4.הודעות


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998