ארגון ומינהל
3.
חקיקה ופסיקה
3.4
הוספת "סמל המוסד" לנייר הלוגו של בית הספר
3.4‎-1
1 בינואר 1988

תאריך תחולה
חדש

מטרת הפרסום

מנהלי בתי הספר יוסיפו לנייר הלוגו של בית הספר את "סמל המוסד".
סמל המוסד יקל מאוד על זיהוי בית הספר, על איתורו ועל הטיפול בפנייתו.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998