תרבות
10.
ספרות ילדים ונוער
10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער (נח)10.3‎-2

ספרי מרים ילן שטקליס

המשוררת והסופרת מרים ילן שטקליס הורתה בצוואתה לחלק בכל שנה
מספריה לילדים מעוטי יכולת. גם השנה יחלק המדור לספרות ילדים
ונוער כ- 2,000 ספרים לתלמידים על פי רשימות שתתקבלנה ממנהלי
המחוזות.

1.
מענק לבית-ספר שתרם תרומה ניכרת לקידום הקריאה
החופשית של תלמידיו

המענק יינתן, כמדי שנה, על ידי קרן הספריות לילדי ישראל, בשיתוף
המדור לספרות ילדים ונוער. בית ספר, העוסק בתחומים של קריאה
מונחית וקידומה בהפצת ספרים במסגרת "הספר הטוב במחיר מוזל"
ובשיתוף הורים ומורים בנושאים של עידוד הקריאה בבית-הספר ומחוצה
לו יכול להציע את עצמו כמועמד לקבלת המענק.
על מנהל בית הספר הרואה את עצמו מתאים לקבלת הפרס לפנות אל
המפקח כדי לקבל את המלצתו. הצעת מועמדים, בצירוף דו"ח מפורט על
פעולות בית הספר המוצע, תועבר על ידי המחוז ובהמלצתו אל המדור
לספרות ילדים ונוער עד ז' בסיוון התשנ"ח (1.6.98).

2.הודעות


חוזר מנכ"ל נח/6, ה' בשבט התשנ"ח, 1 בפברואר 1998