ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
חופשת לימודים בחודש מרס
(נח)3.5‎-2

פורים: הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג-ט"ו באדר התשנ"ח (13‎-11)במרס 1998.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשנ"ח (15 במרס 1998),
בשעה הראשונה לפי מערכת השיעורים הקבועה.
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998