ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
לוח החופשות והחגים בבתיה"ס הדרוזיים בשנה"ל התשנ"ט
(נח)3.5‎-3

חופשות רשמיות
1.
חופשת החורף
1.1
16 יום, החל מיום חמישי, ה' בטבת התשנ"ט (24.12.89) עד יום שישי,
כ' בטבת התשנ"ט (8.1.99), ועד בכלל.
חופשת האביב
1.2
21 יום, החל מיום שלישי, ו' בניסן התשנ"ט ,(23.3.99) עד יום שני, כ"ו
בניסן התשנ"ט (12.4.99), ועד בכלל.
חג העצמאות
1.3
2 ימים, רביעי וחמישי, ה'-ו' באייר התשנ"ט (21‎-22.4.99).
חופשת הקיץ
1.4
- בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום חמישי,
  י"ז בתמוז התשנ"ט .(1.7.99)
- בבתי הספר העל-יסודיים, במפתנים, במוסדות להכשרת מורים ובכיתות
  י"ג-י"ד תחל חופשת הקיץ ביום שני, ז' בתמוז התשנ"ט (21.6.99).
  שנה"ל התש"ס (1999/2000) תיפתח ביום רביעי, כ' באלול התשנ"ט
  (1.9.99).

החגים
2.
החגים הדרוזיים
2.1
נבי סבלאן: יום חמישי, י"ט באלול התשנ"ח (10.9.98).
נבי אלחדר: יום שני, ח' בשבט התשנ"ט (25.1.99).
נבי שועיב: 5 ימים: שישי, שבת, ראשון, שני ושלישי, ז'-י"א באייר
התשנ"ט (23‎-27.4.99).
חג אלאדחא (הקרבן): חל בחופשת האביב.
החגים המוסלמים (למורים ולתלמידים המוסלמים)
2.2
חג אלפטר: 3 ימים כנראה (ב- 18.1.99).
חג אלאדחא (הקרבן): חל בחופשת האביב.
1 במוחרם (ראש השנה ההיג'רית, 1420): יום אחד (כנראה ב- 17.4.99).
יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד (כנראה ב- 26.6.99).
החגים היהודיים (למורים היהודיים)
2.3
ראש השנה: הימים שני ושלישי, א'-ב' בתשרי התשנ"ט (21‎-22.9.98).
יום כיפור: יום רביעי, י' בתשרי התשנ"ט (30.9.98).
סוכות: היום הראשון של החג, יום שני, ט"ו בתשרי התשנ"ט (5.10.98),
           והיום האחרון של החג, יום שני, כ"ב בתשרי התשנ"ט (12.10.98).
פסח: חל בחופשת האביב.
שבועות: יום שישי, ו' בסיוון התשנ"ט (21.5.99).
החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצריים)
2.4
אורתודוקסים
קתולים, פרוטסטנטים ומרונים
החג
בחופשת החורף
בחופשת החורף
חג המולד
כ"ו בטבת התשנ"ט (14.1.99)
בחופשת החורף
ראש השנה
ב' בשבט התשנ"ט (19.1.99)