ארגון ומינהל
3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב
3.6
חדש באו"ח - אתר האינטרנט של המשרד
(נח)3.6‎-2

לנחם ולהתנחם - דפים לזכרו של שר החינוך, זבולון המר ז"ל:
"קו פתוח" לגולשים באתר, שדרכו ניתן לכתוב מכתבי ניחומים לזכרו של השר
האהוב והצנוע, שליווה במסירות את מערכת החינוך לאורך שנים רבות.
המכתבים מועברים ללשכת השר, וחלקם מפורסמים באתר. כמו כן ניתן למצוא
באתר לקט נאומים של השר, אשר פורסמו באתר במהלך השנה האחרונה, וכן
מעט מפועלו הציבורי והחינוכי הרב.

כתובת או"ח: http://www.education.gov.il


אגף הבחינות - תקנון ותדריך לנבחן האקסטרני: באתר מובא התקנון השלם
לתדריך לנבחן האקסטרני, אשר נועד להנחות את הנבחן החיצון לגבי זכויותיו
וחובותיו ולפרט את הנהלים שעליו לנקוט כדי להקל על הנבחן ועל המערכת.
הכללים המופיעים מחייבים את כלל הנבחנים ממועד הבחינות של חורף התשנ"ח
דצמבר (1997).
כמו כן ניתן למצוא באתר מידע אודות מיקוד חומר הלימודים לקראת בחינות
הבגרות.

כתובת האתר: exams/..


הערוץ החינוכי: מבחר כתבות וידיעות מ"הערוץ החינוכי" - העיתון החודשי על
מורים ותלמידים במערכת החינוך. האתר מאפשר קשר ישיר עם מערכת העיתון -
תגובות לידיעות מפורסמות וכן בקשות לפרסום בעיתון הבא.

הכתובת: arutz-hinuchi/..


אגף שח"ר - אתר המחלקה לרווחה חינוכית: באתר מידע אודות האגף מטרות,
עקרונות ואוכלוסיות יעד שהמחלקה מטפלת בהן. כמו כן מפורטות פעילויות
ותכניות של כל מחלקה.

הכתובת: shachar/..


מחוז צפון - מחוז עם מצפן: אחרון המחוזות מצטרף לרשת האינטרנט. באתר
אלפון עובדים ומפקחים במחוז, יזמות ופרויקטים במחוז וכן תכנית עבודה
שנתית והצעות ליזמות במוסדות חינוך בכל הנוגע לנושא השנתי - 50 שנה
למדינה.

הכתובת: north/..:


המרכזים הפדגוגיים: תעודת הזהות של האגף למרפ"דים, רשימת המרפ"דים
ברחבי הארץ, ובכלל זה שעות הפתיחה והמדורים הקיימים בכל מרפ"ד. באתר
הפניות לאתרים חינוכיים רבים, וכן מידע על הנושא המרכז.

הכתובת: marpadim/..

הודעות


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998