בטיחות וביטחון
5.
בטיחות וזהירות בדרכים
5.2
הדרכת התלמידים בנושאי בטיחות וזהירות
בדרכים לקראת חופשת הפסח התשנ"ח

(נח)5.2‎-2

לקראת היציאה לחופשת הפסח יקדישו המורים שיעורים מיוחדים לנושאי הבטיחות
והזהירות בדרכים בחופשה ובשעות הפנאי.

המורים ידברו על נושא זה גם באספות ההורים וישלחו להורים הנחיות כתובות
להדרכת ילדיהם להתנהגות בטיחותית ואחראית.

רשימה מפורטת של כללי הבטיחות נמצאת בחוזרים ששלחו המפקחים על הבטיחות
בדרכים במחוזות ובעלון "קשר של זה"ב" שנשלח לרכזים לבטיחות בדרכים בכל
בתי-הספר בארץ.

פרטים נוספים ניתן לקבל מהרכזים לבטיחות בדרכים במחוזות.הודעות


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998