דרכי הוראה
6.
ספרי לימוד
6.3
פרסומי האגף לתכניות לימודים למגזר הערבי
(נח)6.3‎-2

ערבית לבית הספר היסודי
1.
על עצמי
1.1
זוהי חוברת שהיא מעין יומן פרטי, שבו הילד מוזמן ,להביע רשמים,
מחשבות, משאלות וחוויות בכתיבה, בציור, בהדבקת תצלומים ובשיחה.
ילדים בשירים
1.2
זהו לקט שירים פרי עטם של משוררים שונים, שהחוט ,המקשר ביניהם
הוא עולם החוויות והרגשות של הילד שהוא גם הדובר ברוב השירים.
חוברת זו אמורה ללווות את העבודות בחוברת "על עצמי", אך יכולה
לעמוד גם בפני עצמה.
"עוד על עצמי ועל... למורה (הדרכה לחוברות "על עצמי" ו"ילדים
בשירים")

1.3
זהו מדריך ובו הצעות ורעיונות להתנסויות שונות בתחומי הלשון
והאמנויות, המכוונות לחוות וללמוד על ה"אני", על ייחודו ועל מורכבותו
ועל יחסי הגומלין "אני-אתה".
פריטים 1.3‎-1.1 ניתנים לרכישה בדפוס אלשרק, ירושלים, טל' 02‎-5811142.
אלראאיד, קלטת וידיאו לכיתה ב'
1.4
הקלטת מלווה את סדרת אלראאיד להוראת הערבית בקלטת מוצגים 19
טקסטים ספרותיים (פרוזה ושירה). השירים שבקלטת הולחנו במיוחד
לסרט הזה .הסרט הוכן על ידי האגף לתכניות לימודים והטלוויזיה
החינוכית.
הקלטת ניתנת לרכישה במרכזים הפדגוגיים, בירושלים, טל' 02‎-5601351,
במחיר 30 ש"ח


מולדת וחברה
2.
איש איש ומשפחתו, מקראה לכיתה ב'
2.1
במקראה: סיפורים, שירים, טקסטים אינפורמטיביים, תצלומים, ציורים
והצעות לנושאים לדיון סביב נושא המשפחה.
איש איש ומשפחתו, חוברת עבודה
2.2
בחוברת משימות מגוונות שמטרתן לעבד ולפתח את הרעיונות ואת
המושגים שהוצגו במקראה.
איש איש ומשפחתו, מדריך למורה
2.3
במדריך מבוא ובו עקרונות תכנית הלימודים בנושא המשפחה והמטרות
בהוראת הנושא, פירוט הנושא .פי המקראה לתלמיד ויחידות הלימוד על
פריטים 2.3‎-2.1 ניתנים לרכישה בדפוס אלשרק, ירושלים, טל' 02‎-5811142.

מיקוד הלמידה
3.
מיקוד למידה - חלק א', לכיתות ג'-ד'
החוברת תורגמה והותאמה לבתי הספר הערביים.
החוברת כוללת: - מיפוי תכניות הלימודים בבתי הספר במגזר הערבי
              - דוגמאות של מיקוד הלמידה ברמה של תיאום, צירוף או מיזוג
              - חומרי למידה אינטגרטיביים.
החוברת ניתנת לרכישה בגף תכניות לימודים למגזר הערבי, טל' 02‎-5601016,
במחיר של 29.10 ש"ח.


מתמטיקה לבית הספר היסודי
4.
4.1 אחת, שתיים ושלוש... חוברת 6, לכיתה ב'
4.2 אחת, שתיים ושלוש... חוברות 7 ו8- לכיתה ג'
החוברות מופצות על ידי גסטליט, והן ניתנות לרכישה בחנויות הספרים.

ספרות לחטיבה העליונה
5.
גשר לספרות העברית, יחידה ג'
זוהי מקראה שהוכנה במיוחד ללומדי עברית בבית הספרהערבי.
המקראה ניתנת לרכישה בדפוס אלנהדה, נצרת, טל' 06‎-6554201.

כימייה לחטיבה העליונה
6.
כימייה אתגר, תרכובות הפחמן
החוברת מופצת על ידי גסטליט, והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.

אתגר ההתבגרות
7.
כרך ב', יעדים לעתיד
זוהי סדרה בת שלושה ספרים המציעה תכנית לקידום התפתחות פסיכו-חברתית
של מתבגרים ליועצים ולמחנכים. הנושאים שבספרים נבחרו מתוך סדרת "אתגר
ההתבגרות" שיצאה לאור
בשישה כרכים למגזר היהודי. הנושאים תורגמו מעברית לערבית והותאמו
למגזר הערבי.
עד כה יצאו שני כרכים: כרך א', "דרכים, לחצים והתמודדות" וכרך ב', "יעדים
לעתיד".
בכרך א' מסגרת תיאורטית ומערך התנסויות בנושאים 'שמתבגרים מתלבטים
בהם ועתידים להתמודד אתם. כרך ב' עוסק בנושאים האלה: הערכה עצמית,
שעות הפנאי, בחירת בן זוג, בחירת מקצוע ותכנון קריירה
הספרים ניתנים לרכישה בגף לתכניות לימודים למגזר הערבי טל' 02‎-5601016.

הוועדה העליונה לענייני לשון ערבית
8.
פרסום 1
בפרסום לקט מונחים ומושגים המופיעים בספרי הלימוד העבריים שהגף לחינוך
ערבי תרגם לערבית. המונחים והמושגים תורגמו לערבית ולאנגלית.
הפרסום ניתן לרכישה בגף לתכניות לימודים למגזר הערבי טל' 02‎-5601016.הודעות


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998