תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
השתלמות בנושא "ערך חיי אדם"
(נח)9.7‎-2

בימים ראשון עד שלישי, י"ז-י"ט באדר התשנ"ח (15 - 17 במרס 1998), תתקיים
בבית יציב בבאר-שבע השתלמות משותפת למורים לפילוסופיה כללית
ולמחשבת-ישראל בחינוך הכללי בנושא "ערך חיי אדם".

ההשתלמות תעסוק בדילמות מוסריות, בשאלות של חיים ומוות וחיים מול
חיים. יילמדו מקורות העוסקים בסוגיה מהיבטים של התרבות היהודית,
הפילוסופיה הכללית, אתיקה רפואית, חוק ומשפט.

המעוניינים להירשם יפנו לד"ר משה מרגליות, מרכז ההדרכה הארצי
של מחשבת ישראל, טל' 03‎-9244970, פקס 07‎-6283506.
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998